Danielsons

Pēteris Danielsons

Vectēvs Pēteris Danielsons Jāņa dēls, dzimis 1874. gadā 2. decembrī (pēc jaunā stila) Trikātas draudzē, miris 1951. gadā 25. janvārī Rīgā. Beidzis vairākas militārās skolas un dienējis cara armijā par pulkvedi.

Pēteris Danielsons* dzimis Trikātas draudzē Vidzemē, kur vietējais pagastskolas skolotājs rosinājis talantīgus zemnieku jaunekļus iet mācīties kara skolās un veidot militāro karjeru cara armijā. Skolotāja ierosmei pēc tam sekojuši arī Kārlis Gopers (Pētera Danielsona brālēns), Roberts Dambītis, Jānis Balodis un arī citi latviešu puiši. Ar manu vecmāmiņu Agnesi Danielsoni (dzimusi Broks, 1895-1984) vectēvs apprecējās 1928. gadā. Bet tā vectēvam bija otrā laulība, jo pirms tam viņš dienējot cara armijā Kaukāzā, Tiflisā bija apprecējis gruzīnieti no augstdzimušas ģimenes. Viņu ģimenē piedzima divas meitas. Pēc revolūcijas, nodibinoties Gruzijas Demokrātiskajai Republikai 1918-1921, viņš dienēja tās jaunizveidotajā armijā līdz boļševiku iebrukumam, kad tika sagūstīts un nolemts nāvei. Vectēvam palaimējās izbēgt. Pēteris Danielsons ticis līdz Turcijai, kur kādu laiku uzturējies domājot par atgriešanos Tiflisā, līdz izdevies uzzināt ka viņa ģimene pazudusi... No Turcijas caur Rietumeiropu 20. gs. 20-to gadu vidū viņš atgriezās Latvijā un ar ģenerāļa Kārļa Gopera palīdzību iekārtojās darbā Kara ministrijā par vienkāršu ierēdni, kur nostrādāja līdz Latvijas okupācijai – 1940. gadam. Vācu laikā un pēc 1944. gada viņš strādāja par sētnieku namu pārvaldē. 20. gs. 30. gados vai pēc kara viņam caur Sarkano Krustu izdevās atrast savas meitas Gruzijā, ar kurām viņš uzsāka saraksti un materiāli palīdzēja.

Neilgi pirms vectēva nāves čekai tomēr izdevās uzzināt par viņa agrākajām gaitām. Viņu atbrīvoja no sētnieka pienākumiem un niecīgās pensijas.

Vectēvs Pēteris Danielsons bijis ļoti inteliģents – zinājis vācu, angļu, franču un vēl kādu valodu, taču bija sevī noslēdzies, nesabiedrisks un ticīgs (regulāri apmeklējis Āgenskalns Baptistu draudzi), cilvēks ar redzamu militāro stāju. Neviens no tuvākajiem radiem Latvijā nav zinājis par viņa agrāko militāro karjeru, līdz laikam (20. gs. 50.gadu otrajā pusē), kad ciemos atbrauca viņa meita no pirmās laulības Gruzijā.             

Otrajā laulībā dzimušas meitas Inese Baumane (dzimusi Danielsons, 1931-2006), Māra Tabore (dzimusi Danielsons 1931-2008).

Egils Baumanis

 

* Pēteris Danielsons (Peter Danielsohn) dzimis 1874. gada 17. decembrī (pēc vecā stila) Vecbrenguļu „Daibēs”, kristīts 1875. gada 19. janvārī (pēc vecā stila) Trikātas ev.-lut. draudzē. Tēvs Jānis Danielsons (Jahnis Danielsohn) un māte Anna [dzimusi Dauvarte (Dauwart)] (abi luterticībā). Viņu laulībā dzimuši 11 (9?) bērni.

Krustvecāki: Miķelis Danielsons (Mikkelis Danielsohn) no Vecbrenguļu Daibēm, Mārcis Lože (Mahrzis Lohsche) no Jaunložām un Marija Kleše (Marri Klesche) no Klešām.

Pētera vecāki laulājušies Trikātas ev.-lut. baznīcā 1871. gada 24. oktobrī.

Danielsons

Pētera Danielsona kapa vieta Rīgā 1. Meža kapos