Ezeri

„Katram ezeriņam, katrai upītei ir savs nosaukums, un ikvienam ir tiesības uz vizītkarti, jo tie ir mūsu.” (I. Ziedonis)

Trikāta ir bagāta ar ezeriem. To pavisam ir 9. Lielākais ir Baznīcas ezers, saukts arī par Mācītāja ezeru. Par Pannas (vidējo no trijiem ezeriem, kuriem cauri tek Lisa) sauc tāpēc, ka ezers ir apaļas formas un kopā ar upi, kas tam tek cauri, izskatās pēc pannas. Šis nosaukums veidots pēc objekta izskata. Tāpat veidots nosaukums Mazezers, jo tas atrodas galā Trikātas ezeram, kurš ir daudz lielāks. Baznīcas ezers nosaukts pēc vietas nosaukuma, kur tas atrodas. Tāpat radies nosaukums – Dzirnavezeriņš.

Endzelīna-Mīlenbaha vārdnīcā pieminēts vārds dute – „rokai plauksta norauta, dute vien palikusi.” Tāpēc var pieņemt, ka ezera nosaukums radies no šī vārda, jo Dutkas ezers nosalēdz šo ezeru kaskādi.

Uzmanību piesaista Palkaiņa ezers, jo tas ir bez izteces un ieteces. Ezera īpatnība ir tāda, ka tā aizaugušie gali šūpojas. Palkaiņa ezers ir bagāts ar karūsām.

 

Atpiļu ezers

(Atpilis)

Atrodas 2,5 – 3 km Z ZA no Trikātas centra Jaunklidža virzienā.

Platība 4 ha, notekezers. Veidojies no zemes iedobēm, piepildoties ar ūdeni. Iztek Atpiļu grāvis.

Nosaukums radies no tuvējās muižas vārda.

 

Baznīcas ezers

(Mācītāja ezers, Mācītājmuižas ezers, Pastorāta ezers)

Atrodas 2 km DR no Trikātas centra pie Baznīcas kalna. Platība – 21 ha, dziļums 6 m. Zemākais no 3 subglaciālajiem ezeriem, kam cauri tek Lisa. Ezera apkārtnē pļavas.

Nosaukums radies no tuvējās baznīcas. Baznīcas ezerā ierīkota peldētava.

 

Dutkas ezers

(Auziņu ezers)

Atrodas Z no Dutkas centra. Platība – 15,3 ha. Augšējais no 3 subglaciālajiem ezeriem, kam cauri tek Lisa.

Krastā atradusies Dutkas muiža (vācu), tāpēc arī tāds nosaukums.

Mīlenbaha-Endzelīna vārdnīcā vārds “dute” paskaidrots tā – “rokai plauksta norauta, dute vien palikusi”. Nosaukums varētu būt no šī vārda, jo Dutkas ezers noslēdz ezeru virkni.

 

Mazezers

Atrodas A Trikātas centram. Platība 2 ha, dziļums 5 m 30 cm. Notekezers, ieplūst strauts, avotiņi.

Iespējams vārds radies salīdzinošā nozīmē ar lielo Trikātas ezeru, kas atrodas tam blakus.

 

Palkaiņu ezers

(Palkainis)

Atrodas ap 2,9 km DR no Trikātas centra pie Palkaiņsalām; 1 km Z no Jēņa kalna.

Platība 1,2 ha, dziļākā vieta ap 13 m.

Ezers ir bez ieteces un izteces – beznotekezers. Taču ezera galā ir neliels purviņš, kas liek domāt par caurteci. Īpatnējākā ezera īpašība ir tā, ka aizaugušie gali šūpojas.

 

Pannas ezers

(Lodziņu ezers, Vidus ezers, Baļļa)

Atrodas starp Baznīcas un Dutkas ezeriem, vidējais no 3 subglaciālajiem ezeriem, kam cauri tek Lisa.

Par Pannas ezeru sauc tāpēc, ka ezers un upīte, kas tajā ietek, izskatās pēc pannas.

Platība – 2,7 ha.

 

Tiepeles ezers

(Tupeles ezers)

Atrodas ap 3,2 km ZA no Trikātas centra pie Tiepeles muižas.

Platība 4,5 ha, notekezers. Iztek Deduma upe.

 

Trikātas ezers

(Skolas [Skuolas] ezers)

Atrodas A pie Trikātas centra, ieplakā starp Trikātas pilskalnu un Lipšukalnu. Platība 13 ha, notekezers, dziļums 3,2 m. Veidojies zemes iedobei piepildoties ar ūdeni.

Nosaukums cēlies no apvidus vārda. Bagātīgi aizaudzis ar ūdensaugiem.

 

Trikātas dzirnavu ezers

(Skolas [Skuolas] dzirnavu ezers)

Atrodas pie dzirnavām, apmēram 1,5 km R no Trikātas centra uz Abula upes. Dabā grūti ievērojams, neliels paplašinājums uz upes.

Agrāk izmantots kā ūdens avots. Laisti cauri baļķi.