Arhīvs 2022

BALVAS TRIKĀTAS KORIM

Trikātas dziedāšanas biedrība dibināta 1865. gadā. Diriģenta E. Johansona vadītais Trikātas vīru koris piedalījās I Vispārīgos latviešu Dziedāšanas svētkos Rīgā 1873. gadā no 26. līdz 29. jūnijam. 22 dziedātāji piedalījās dziesmu karā un ieguva 4. godalgu (starp 10 koriem) – karoga lentu ar sudraba sprādzi

1888. gadā III Dziesmu svētku 30 koru sacensībās piedalījās arī Trikātas labdarības biedrības vīru koris. Starp 14 godalgotajiem koriem trikātieši bija septītie, balvā saņemot karoga kātu. Karoga kāta uzgalis šobrīd glabājas Valkas novadpētniecības muzejā.

 VkNM InvN 20191 1  

Karoga kāta uzgalis, 1888. gads

Uzgaļa - metāla konusa - malā iegravēts: * 1888. g. junija Latv. III wisp. dzied. svētku godalga

Foto: Valkas novadpētniecības muzeja krājums

TRIKĀTIEŠU KAUSS JELGAVĀ

1938. gada IX Vispārējos latviešu dziesmu svētkos Rīgā Trikātas draudzes koris koru karos lauku koru grupā ieguva III godalgu - Rīgas Latviešu biedrības balvu - apzeltītu sudraba kausu. Sudraba kausa atrašanās vieta trikātiešiem nebija zināma. No reTV raidījuma uzzinājām, ka kara un pēckara gados kauss glabājies Mācītājmuižā, mācītāja Viktora Ozoliņa ģimenē. 1955. gada jūnijā mācītājs Viktors Ozoliņš no Trikātas aiziet uz Jelgavas Sv. Annas baznīcu, kora balvu paņemdams līdzi. Mācītāja vedekla Zelma Ozoliņa iemīļojusi savu dzīvesvietu Jelgavu, līdz ar to 2022. gada septembrī kausu uzdāvinājusi Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejam. 

https://www.youtube.com/watch?v=H8tTn7hI44g

http://trikatasvesture.beverina.lv/index.php/kultura-kulturas-pieminekli

Trikatas koris 1938 Riga

kauss kauss1

Ekrānuzņēmums

Lauksaimnieku un citu zemes īpašnieku adresu grāmata

Lauksaimnieki 1931

Lauksaimnieki 1931 1

Rīga, 1931. gads, 204.-206. lpp.

Ģenerālis Jānis Balodis

2022. gada 20. februārī Krievijas pilsētā Ivanovā Воскресной школы Святых Царственных Мучеников baznīcā notika piemiņas dievkalpojums ģenerāļa Jāņa Baloža 141. dzimšanas dienas atcerei. 

Laikā no 1946. līdz 1952. gadam ģenerālis Jānis Balodis atradās apcietinājumā Ivanovas cietumā.  

1881. gada 20. februārī (vecajā stilā 8. februārī) Trikātas pagasta Vēžniekos dzimis Jānis Balodis

Balodis banneris min

2022. gada jubilāri

     Aprit 280 gadi, kopš dzimis Trikātas draudzes skolas skolotājs, ērģelnieks Mārtiņš Kristians (Christiens) (1742-1798)

11. janvāris

     Aprit 140 gadi, kopš dzimis skolotājs Pēteris Voldemārs Lože (1882-1925)

17. janvāris

     Aprit 145 gadi, kopš dzimis Tiesu palātas un krimināldepartamenta priekšsēdētājs Edmunds Hugo Lazdiņš (1877-?)

19. janvāris

     Aprit 100 gadi, kopš dzimusi valodniece, filoloģijas doktore Rasma Grīsle (1922-2013)

26. janvāris

     Aprit 125 gadi, kopš dzimis sabiedrisks darbinieks Pēteris Svika (1897-?)

2. februāris

     Aprit 110 gadi, kopš dzimis būvinženieris Eduards Venters (1912-1996)

10. februāris

     Aprit 125 gadi, kopš dzimis seržants, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Kārlis Voldemārs Lācītis (1897-?)

11. februāris

     Aprit 135 gadi, kopš dzimis Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Kārlis Beikmanis (1887-1950)

3. marts

     Aprit 190 gadi, kopš dzimis skolotājs, filologs Kārlis Kaužēns (1832-1898)

5. marts

     Aprit 95 gadi, kopš dzimis gaisa spēku palīgs, inženieris Elmārs Mergins (1927-2009)

13. marts

     Aprit 115 gadi, kopš dzimis Latvijas armijas virsleitnants Osvalds Aleksandrs Ķezberis (1907-1993)

19. marts

     Aprit 115 gadi, kopš dzimis virsnieks, 2. Pasaules kara dalībnieks, Viestura ordeņa kavalieris Jānis Lūsis (1907-1983)

25. marts

     Aprit 105 gadi, kopš dzimis evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapa vietnieks, teologs, prāvests Viktors Ozoliņš (1907-1989)

29. marts

     Aprit 90 gadi, kopš dzimusi pedagoģe Anna Ilga Gustava (1932)

5. aprīlis

     Aprit 215 gadi, kopš dzimis vācu tautības latviešu literāts, mācītājs Pauls Emīls Šacs (Schatz) (1807-1862)

9. aprīlis

     Aprit 120 gadi, kopš dzimusi ārste Alma Millere (dz. Ventere) (1902-1998)

15. aprīlis

     Aprit 125 gadi, kopš dzimis izmeklēšanas tiesnesis Voldemārs Pulciņš (1897-1971)

5. maijs

     Aprit 150 gadi, kopš dzimis tirgotājs Osvalds Andersons (1872-1939)

25. maijs

     Aprit 125 gadi, kopš dzimis kaprālis, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Jānis Bormanis (1897-1970)

3. jūnijs

     Aprit 140 gadi, kopš dzimis pedagogs Ferdinands Jānis Aleksandrejs (1882-?)

    Aprit 90 gadi, kopš dzimusi Trikātas pamatskolas direktore, skolotāja Zeltīte Čakārne (dz. Bleikša) (1932)

25. jūnijs

     Aprit 120 gadi, kopš dzimis Iekšlietu ministrijas drošības policijas departamenta kriminālās policijas pārvaldes inspektors Roberts Ķelpe (1902-1977)

22. jūlijs

     Aprit 145 gadi, kopš dzimis farmaceits Pauls Vilhelms Veinblums (1877-1939)

8. augusts

     Aprit 105 gadi, kopš dzimusi ārsteLaimdota Dombrovska (1917-1996)

15. augusts

     Aprit 85 gadi, kopš dzimis satīriķis, žurnālists Andris Briedis (1937)  

17. augusts

     Aprit 140 gadi, kopš dzimis pulkvedis, ģeodēzists Kārlis Eduards Osvalds Laimiņš (1882-1982)

24. augusts

     Aprit 100 gadi, kopš dzimusi skolotāja metodiķe, tautas daiļamata meistare Valija Nadziņa (dz. Spalviņa) (1922-2020)

25. augusts

     Aprit 125 gadi, kopš dzimis botāniķis Aleksandrs Zāmels (1897-1943)

2. septembris

     Aprit 170 gadi, kopš dzimis skolotājs, lauksaimnieks Dāvids Ķepītis (1852-1939)

6. septembris

     Aprit 95 gadi, kopš dzimis zootehniķis, sabiedrisks darbinieks Paulis Vīgants (1927-2012)

11. septembris

     Aprit 135 gadi, kopš dzimis pašvaldību, politisks un kooperācijas darbinieks Jānis Bērziņš (1887-1941)

23. septembris

     Aprit 80 gadi, kopš dzimusimākslas zinātniece Laima Ināra Reihmane (dz. Peneze) (1942)

2. oktobris

     Aprit 180 gadi, kopš dzimis skolotājs, dzejnieks, kora vadonis, tautiskās atmodas darbinieks Jānis Austriņš (1842-1919)

4. oktobris

     Aprit 75 gadi, kopš dzimis sportists AndrejsBrencis (1947)

6. oktobris

     Aprit 125 gadi, kopš dzimis Rīgas galvenā pasta priekšnieka palīgs Voldemārs Gerdens (1897-1974)

15. oktobris

     Aprit 140 gadi, kopš dzimis kareivis, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Jānis Jūlijs Rozenbergs (1882-1920)

20. oktobris

     Aprit 115 gadi, kopš dzimis pedagogs, diriģents, ērģelnieks Daumants Augusts Vītols (1907-1986)

29. oktobris

     Aprit 125 gadi, kopš dzimis kaprālis, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Jūlijs Kalniņš (1897-1983)

11. novembris

     Aprit 130 gadi, kopš dzimis agronoms, lauksaimniecības atašejs Berlīnē Jūlijs Rūdolfs Bricis (1892-1942)

3. decembris

     Aprit 95 gadi, kopš dzimis ķīmiķis Arnis Kuksis (1927)

11. decembris

     Aprit 130 gadi, kopš dzimis ērģelnieks Nikolajs Jūlijs Vanadziņš (1892-1978)

23. decembris

     Aprit 125 gadi, kopš dzimis Zemkopības ministrijas Mežotnes selekcijas stacijas vecākais agronoms Pēteris Rūdolfs Jubass (1897-1959)

27. decembris

     Aprit 150 gadi, kopš dzimis selekcionārs Pēteris Teofils Knape (1872-1960)