Biedrības

Biedrības Trikātas pagastā

Jaunvāles Trikātes meliorācijas sabiedrība

dibināta 11.06.1930.

 

Latvijas Universitātes Trikātas studentu biedrība

dibināta 25.05.1921., likvidēta 12.12.1940.

04.02.1925. pārdēvēta agrāk „Trikātes studentu savienība”

Vadītājs: Pēteris Abuls

 

Lipskalna savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos

dibināta 31.08.1884., likvidēta 1916.

 

Lopkopības pārraudzības biedrība „Trikātas centrs”

dibināta 08.10.1924., likvidēta 03.01.1940.

07.02.1933. pārdēvēta agrāk „Trikātes Plāņu lopkopības pārraudzības biedrība”

03.01.1940. iekļauta „Trikātas lauksaimniecības biedrībā”

 

Lubu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība

dibināta 27.01.1892., likvidēta 08.11.1939.

22.03.1922. pārdēvēta agrāk „Lubu savstarpīgā ugunsgrēku gadījumos palīdzības biedrība”

08.11.1939. iekļauta „Trikātas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

 

Lubu savstarpīgā ugunsgrēku gadījumos palīdzības biedrība

Sk. „Lubu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

 

Meliorācijas sabiedrība „Dedums”

dibināta 05.07.1929.

 

Pirmā Trikātas lopkopības parraudzības biedrība

dibināta 21.03.1923., likvidēta 03.01.1940.

03.01.1940. iekļauta „Trikātas lauksaimniecības biedrībā”

 

Trikātas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība

dibināta 15.11.1933.

 

Trikātas dārzkopības pārraudzības biedrība

dibināta 11.03.1925., likvidēta 03.01.1940.

03.01.1940. iekļauta „Trikātas lauksaimniecības biedrībā”

 

Trikātes izglītības biedrība „Tālava”

dibināta 09.04.1924., likvidēta 24.05.1939.

Vadītājs: Pēteris Kanpe

 

Trikātes Ķeļkapurva meliorācijas sabiedrība

dibināta 08.09.1928.

 

Trikātes krājaizdevu sabiedrība

dibināta 09.04.1924.

01.09.1936. pievienota „Vijciema Plāņu krājaizdevu sabiedrība”

 

Trikātes labdarības biedrība

dibināta 23.12.1876., likvidēta 1916.

 

Trikātas lauksaimniecības biedrība

dibināta 27.04.1937.

03.01.1940. pievienota „Pirmā Trikatas lopkopības pārraudzības biedrība”

03.01.1940. pievienota „Trikātas dārzkopības pārraudzības biedrība”

03.01.1940. pievienota „Lopkopības pārraudzības biedrība „Trikātas centrs”

03.01.1940. pievienota „Trikātas Lubu lopkopības pārraudzības biedrība”

03.01.1940. pievienota „Trikātas lopkopības pārraudzības biedrība „Gaujmala”

03.01.1940. pievienota „Trikātes lopkopības pārraudzības biedrība „Abula”

 

Trikātes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Ludza”

Sk. „Trikātes mašīnu koplietošanas sabiedrība”

 

Trikātes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Trikātes āboliņa kūlējs”

dibināta 26.03.1935., likvidēta 08.10.1940.

 

Trikātas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Silmala”

dibināta 10.09.1924., likvidēta 05.01.1940.

 

Trikātes lopkopības pārraudzības biedrība „Abula”

dibināta 24.01.1923., likvidēta 03.01.1940.

03.01.1940. iekļauta „Trikātas lauksaimniecības biedrībā”

 

Trikātas lopkopības pārraudzības biedrība „Gaujmala”

dibināta 21.03.1923., likvidēta 03.01.1940.

03.01.1940. iekļauta „Trikātas lauksaimniecības biedrībā”

 

Trikātas Lubu lopkopības pārraudzības biedrība

dibināta 22.12.1936., likvidēta 03.01.1940.

03.01.1940. iekļauta „Trikātas lauksaimniecības biedrībā”

 

Trikātes mašīnu koplietošanas sabiedrība

dibināta 06.10.1931.

19.04.1939. pārdēvēta agrāk „Trikātes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Ludza”

 

Trikātas 799. Mazpulks

dibināta 20.02.1935., likvidēta 1940.

 

Trikātas mednieku biedrība

dibināta 21.12.1929., likvidēta 14.03.1941.

 

Trikātes patērētāju biedrība

dibināta 14.11.1919.

 

Trikātas meliorācijas sabiedrība

dibināta 31.03.1928.

 

Trikātas meliorācijas sabiedrība „Augstroze”

dibināta 24.08.1926.

 

Trikātas meliorācijas sabiedrība „Avots”

dibināta 24.07.1928.

 

Trikātas meliorācijas sabiedrība „Dūņupe”

dibināta 16.09.1929., likvidēta 08.07.1942.

 

Trikātas meliorācijas sabiedrība „Dutkas purvs”

dibināta 27.01.1928.

 

Trikātas meliorācijas sabiedrība „Kačoras lejasgals”

dibināta 20.08.1930.

 

Trikātas meliorācijas sabiedrība „Spriņģa purvs”

dibināta 08.12.1927.

 

Trikātas meliorācijas sabiedrība „Zīlenes”

dibināta 13.11.1930.

 

Trikātes pagasta meliorācijas sabiedrība „Kūdrajs”

dibināta 13.03.1930.

 

Trikātes pagasta meliorācijas sabiedrība „Vāržupe”

dibināta 05.07.1929.

 

Trikātes piensaimnieku sabiedrība

dibināta 02.11.1921.

 

Trikātes Plāņu lopkopības pārraudzības biedrība

Sk. „Lopkopības pārraudzības biedrība „Trikātas centrs”

 

Trikātas savstarpējā apdrošināšanas biedrība

dibināta 16.07.1884., likvidēta 18.10.1940.

20.09.1922. pārdēvēta agrāk „Trikātes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēka gadījumos”

21.12.1938. pārdēvēta agrāk „Trikātes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

08.11.1939. pievienota „Lubu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

 

Trikātes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība

Sk. „Trikātas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

 

Trikātes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēka gadījumos

Sk. „Trikātas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

 

Trikātes studentu savienība

Sk. „Latvijas Universitātes Trikātas studentu biedrība”

 

Trikātes sugas lopu audzētāju biedrība

dibināta 15.12.1931., likvidēta 30.08.1940.

 

Trikātas tautas nama biedrība

dibināta 31.05.1940., likvidēta 30.11.1940.

 

Trikātas un apkārtnes biškopības biedrība

dibināta 25.03.1925. , likvidēta 30.11.1940.

 

Trikātes viesīgā biedrība

dibināta 22.12.1906., likvidēta 1916.

 

Trikātas Vijciema lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Sils”

dibināta08.02.1928., likvidēta16.02.1933.

 

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta likumu cietušo biedrība

dibināta 27.10.1926., likvidēta 29.1.1932.

Trikātes nodaļa dibināta 29.10.1928.

 

Latviešu jaunatnes savienība

dibināta 14.01.1920., likvidēta 20.10.1936.

21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”

Trikātas nodaļa dibināta 04.03.1920.

 

Latviešu vairogs biedrība

dibināta 08.08.1928., likvidēta 31.12.1935.

04.07.1933. pārdēvēta agrāk “Nacionālo aktīvistu klubs “

Trikātes nodaļa dibināta 31.07.1932.

 

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze

dibināta 05.09.1922., likvidēta 20.07.1937.

17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”

Trikātes nodaļa dibināta 24.02.1930.

 

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība

dibināta 21.01.1920., likvidēta 21.01.1935.

Trikātes nodaļa dibināta 05.09.1924.

 

Latvijas pretalkohola biedrība

dibināta 29.02.1908.

15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"

14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”

14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”

14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”

14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”

14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”

Trikātes nodaļa dibināta 05.05.1933.

 

Lauku strādnieku arodbiedrība

dibināta 24.01.1923., likvidēta 02.10.1934.

Trikātes nodaļa dibināta 16.03.1923.

 

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība

dibināta 11.07.1923., likvidēta 02.04.1941.

Trikātes nodaļa, likvidēta 25.08.1937. dibināta26.07.1928.

 

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība

dibināta 16.06.1920.

14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”

10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”

Trikātes nodaļa dibināta 23.02.1921., likvidēta 16.10.1935.

 

Sporta biedrība “Krauze”

dibināta 09.02.1921., likvidēta 12.11.1935.

12.11.1935. iekļauta „Latvijas arodu organizācijā “Sports”

Trikātas nodaļa dibināta 07.02.1924.