Vjatlaga nometnēs mirušie

Politiski represēto upuru īsbiogrāfijas

Abuls Dāvids [Dāvis] Dāvida [Dāvja] d., dzimis 1878. g. [27. sept.] Valkas apriņķī, Trikātas pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – 4 klases, bezpartejiskais, zemkopis, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā (Brutuļu pienotavā), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941. g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 23.03.1942. g., 7. lagpunkts (?), Jagodnija ciemats, personas lieta arhīvā Nr. 41396.

Skat.: Novadnieki / A-Ā

 

Boža Eduards Jāņa d., dzimis 1906. g. Valkas apriņķī, Trikātas pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, gatera strādnieks, līdz arestam dzīvoja dzimšanas vietā, 04.12.1947. g. Latvijas PSR IeM karaspēka kara tribunāls pēc KPFSR KK 58.1. panta piesprieda brīvības atņemšanu uz 25 gadiem, termiņa sākums 20.07.1947. g., termiņa beigas – 20.07.1972. g., ieradās Vjatlagā 20.03.1948. g. no Rīgas cietuma, miris 13.08.1948. g., 4. lagpunkts, Poļevoje-2 ciemats, personas lieta arhīvā – Nr. 109121

 

Indriksons Alfrēds Vitoma [Viļuma] d., dzimis 1899. g. [4. febr.] Valkas apriņķī, Trikātas pagastā, Kalniņu mājās [tēvs mežsargs, māte Mari Kubbo] (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no kalpotājiem, izglītība – 3 klases, bezpartejiskais, kantorists, līdz arestam dzīvoja Jelgavas apriņķī, Vircavas pagastā, Ievas (?) mājās (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 10.07.1941. g. no Rīgas cietuma, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 02.03.1942. g., 1. lagpunkts, Rudņičnija ciemats, personālā lieta arhīvā – Nr. 41491.

 

Kamols Mārtiņš Ivana [Jāņa] d., dzimis 1883. g. [8. nov.] Valkas apriņķī, Trikātas pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – vidējā, bezpartejiskais, rēķinvedis, līdz arestam dzīvoja Latvijā, Daugavpils pilsētā, Andsepunura [Andreja Pumpura] ielā 73, ieradās Vjatlagā 13.07.1941. g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, Kirovas apgabaltiesas Vjatlagā krimināllietu tiesas kolēģija 02.11.1941. g. pēc KPFSR KK 58.2., 58.4. un 58.13. panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, 10.11. 1941. g. nosūtīts sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas cietumu Nr.1., nošauts 07.01.1942.g.(?), personālā lieta arhīvā – Nr.42388., (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).

Skat.: Novadnieki / K

 

Mežīts Jans-Jānis Jāņa d., dzimis 1896. g. [28. febr.] Valkas apriņķī, Trikātas pagastā [Kapos] (Latvija), [tēvs saimnieks, māte Kristīne Kaupe] latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – augstākā, partijas “Zemnieku savienība” biedrs, ārsts, līdz arestam dzīvoja Ventspils apriņķī, Ēdoles pagastā (Latvija), PSRS IeTK Sevišķā apspriede 02.12.1942.g. par “piederību kontrrevolucionārai organizācijai” piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, termiņa sākums – 14.06.1941.g., termiņa beigas – 14.06.1951. g., ieradās Vjatlagā 09.07.1941. g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 22.01.1951. g., 5. lagpunkts, Ļesnajas stacija, personālā lieta arhīvā – 41549.

 

Ozols (Eglīts)* [Ozols-Eglītis] Edgards [Edgars] Voldemārs Pētera d., dzimis 1888. g. [20. febr.] Valkas apriņķī, Trikātas pagastā, Cempu muižā (Latvija) [māte Kristine Bakkis], latvietis, PSRS pavalstnieks, no strādniekiem, izglītība – zemākā, bezpartejiskais, feldšeris, līdz arestam dzīvoja Daugavpils apriņķī, Noviku apdz.v. (Latvija), izmeklēšanā esošais, ieradās Vjatlagā 13.07.1941. g. no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 24.12.1942. g., 3. lagpunkts, Malij Sozima stacija, personālā lieta arhīvā – Nr. 42593.

* Trikātas draudzes arhīvā: Edgar Woldemar Egliht

 

Lit.: Latvijas pilsoņu martiroloģijs Vjatlagā 1938–1956 / Sast. Dr.habil.hist. Heinrihs Strods, vēsturnieks Vladimirs Veremjevs. Rīga, 2006. 520 lpp.

http://doc.mod.gov.lv/lv/gramatas/VJATLAG/files/vjatlag_2006.pdf