Kalni

Ievērojamākie Trikātā ir pilskalni: Trikātas pilskalns un Jēņu kalns. Trikātas pilskalnā vēl tagad saglabājušās Livonijas ordeņa pilsdrupas.

Jēņu kalnā ir atrastas senas kapu vietas un viens upurakmens. Jēņu kalns ir augstākais kalns Trikātas apkārtnē. Tā augstums ir 91 m  vjl.

Virs Trikātas reljefa redzami paceļas – Jēņu kalns, Baložkalns, Lazdukalns, Lipšukalns.

Lielāko daļu kalnu nosaukumos vietējie iedzīvotāji lieto salikteņus – Baložkalns, Lipšukalns, Jāņkalns//Kapu kalns, Cīruļkalns, Lazdukalns. Izņēmums ir Cepurīšu kalniņš, Trikātas pilskalns, Jēņu kalns.

Interesants ir Cīruļkalna tautas etimoloģijas skaidrojums. Kalns atrodas Trikātas ziemeļu pusē, un tam pāri nāk ziemeļu vēji un puteņi. Tautā saka: cīruļputenis nāk no kalna, tāpēc arī to sauc par Cīruļkalnu.

Tomēr visinteresantākais nostāsts ir par Cepurīšu kalniņu. Teika stāsta, ka nosaukums radies no tiem laikiem, kad pilskalnā saimniekojuši zviedri. Zviedri, atstājot pilskalnu, no cepurēm sametuši kalniņu un apbēruši ar zemi. Tāpēc arī tāds nosaukums. Arī otrs Cepurīšu kalniņa nosaukums – Zviedru saliņa, liecina, ka tas radies zviedru laikos.

Tautā saglabājies nostāsts, ka Cepurīšu kalniņā apglabāts pats Tālavas valdnieks Tālivaldis. Tāpēc saliņai/kalni’\nam dots vēl viens nosaukums – Tālivalda kaps.

Trikātā atrodas vairāki kalni ar vienādu nosaukumu. Tādi ir: Lazdukalns un Mālkalns. Viens kalns atrodas Trikātā, bet otrs Vālē.

 

Baložkalns

Atrodas ZA no Trikātas centra, Mazezera tuvumā. Viens no augstākajiem un stāvākajiem kalniem Trikātas apkārtnē.

Nosaukums pēc cilvēka uzvārda Balodis (Baloži).

 

Cepurīšu kalniņš

(Zviedru saliņa)

Atrodas netālu no Trikātas tilta Abula kreisajā krastā.

Sens nosaukums, iespējams no zviedru laikiem. Teiks stāsta, ka zviedri promejot no cepurēm sametuši kalniņu un apbēruši ar zemi, tāpēc arī tāds nosaukums.

 

Cīruļkalns

Atrodas ap 0,5 km Z no Trikātas centra (R no Skroderīšiem, D no Kalnalībiešiem). Tur atrodas pļavas, viena no Trikātas augstākajām vietām.

Interesants ir Cīruļkalna tautas etimoloģijas skaidrojums. Kalns atrodas Trikātas ziemeļu pusē, un tam pāri nāk ziemeļu vēji un puteņi. Tautā saka: „Cīruļputenis nāk no kalna.”

"Netāl no Trikātas, pie ceļa, kas ved uz Strenčiem, paceļas pie 280 pēdas augstais Cīruļu kalns ar jauku redzi uz visām pusēm." (Hermanis Enzeliņš)

 

Jāņkalns

(Jāņa kalns, Kapu kalns)

Atrodas netālu no Ķikutiem, Dutkas ezera A krastā. Senkapi, arheoloģijas piemineklis (vietējas nozīmes).

Kalns nosaukts saimnieka dēla vārdā. Viņš kritis pie Daugavas Pirmajā pasaules karā.

 

Jēņu kalns

(Jēņa kalns)

Atrodas pie Palkaiņa ezera, ap 4 km DR no Trikātas centra. Augstākā vieta apkārtnē – 92 m virs jūras līmeņa.

Sena kulta vieta – kalnā atrodas upurakmens un viens akmens ar zīmēm. Kādreiz esot bijis akmenī izcirsts sievietes tēls. Kalnā ir liela grava, kādreiz bijis ūdens. Pieņemams par senču pilskalnu Beverīnā. Tuvumā mājas Jēņi.

Pēc nostāstiem kalna galā esot atradusies Burtnieku pils.

 

Kapeņkalnīns

Atrodas Trikātas pagastā pie Mūrniekiem, netālu no Valmieras raj. Brenguļu pagasta robežas. Paugura virsotnē atrodas sena kulta priede, bet pakājē, R no virsotnes, kādreiz ticis aizbērts Māras dīķis. Turpat arī atradies arī varens kulta akmens, kas tagad pārvietots tālāk. Pēc seniem nostāstiem šinī vietā kādreiz apbedīti mēra epidēmijā mirušie.

 

Lazdukalns

Atrodas pie Trikātas pienotavas, Trikātas centra A pusē. Sastāv no savstarpēji saistītiem pakalniem. Kādreiz tur bijusi stādīta ozolu birzs, kas piederējusi pie muižas parka. Vēlāk pakalni apauguši ar lazdām, tāpēc tāds nosaukums.

 

Lazdukalns

Atrodas apmēram 6 km ZR no Trikātas centra, pie Trikātas un Blomes pagasta robežas. Uz tā mājas Lazdukalni un Mauri.

“Mežu pie Vecvāles pret Biruli un Inci (Lielinci) mūsu dienās sauc par Lazdukalnu”. (Hermanis Enzeliņš)

 

Lipškalns

(Lipšukalns, Gaismaskalns)

Atrodas netālu no Trikātas centra (apmēram 1 km), Trikātas ezera D krastā.

Lipškalnā atradās muiža, kuru pārvaldīja Samsons. Muižas ēku no 1926. gada izmantoja skolas vajadzībām. 1938.-39. gadā Lipškalnā uzcēla jaunu skolas ēku. Skolas mājas vārds Gaismaskalns, no kura cēlies kalna mūsdienīgais nosaukums.

 

Mālkalns

Atrodas ap 1 km ZAA no Trikātas centra. Uz tām mājas Mālkalni.

 

Mālkalns

Atrodas ap 1,5 km D no Dutkas centra, 0,5 km DA bijušās Vāles muižas, Lisas labajā krastā.

“Uzkalniņu aiz Lisas sauc par Mālkalnu, kas atgādina seno Malkalnu ciematu.” (Hermanis Enzeliņš)

 

Ruķu kalns

Atrodas ap 2 km ZR no Trikātas centra, to šķērso Trikātas-Vijciema ceļš. D no Atpiļu ezera. Uz kalna mājas Ruķi.

 

Šķērkalns

Atrodas Dutkas ezera A krastā. Uz tā atrodas mājas Šķērkalni.

 

Torņkalns [Tuorņakalns]

Atrodas ap 3,5 km DDR no Strenčiem, D no Mežītēm, Z no Kampiņām. Uz kalna uguns novērošanas tornis.

 

Trikātas pilskalns

Atrodas Trikātas centrā (republikas nozīmes arhitektūras piemineklis), Abula labajā krastā. Nosaukums cēlies no apdzīvotas vietas.

1284. gadā šeit uzcelta Livonijas ordeņa pils. 12., 13. gadsimtā te atradusies Tālavas valsts centrs, domājams, ka Beverīna. Tagad – pilsdrupas ar vasaras estrādi.