Lipškalna muiža

Lipškalna muiža - Lipskaln

17. gs. vidū no zemnieku Ķīvīša un Kažociņa māju zemēm izveidoja Lipškalna blakusmuižiņu. To dēvēja arī par Lipškalna lopu muižiņu. Vēlāk tai pievienoja Timbas sētas zemi.

Lipškalnu līdz ar Trikātas novada domēņa muižām nodeva Vidzemes bruņniecībai landrātu kolēģijas uzturēšanai. 1786. g. Katrīna II šīs muižas bruņniecībai atņēma, bet 1797. g. Pāvils I atdeva atpakaļ bruņniecībai visas tās Trikātas novada muižas, kas nebija atdāvinātas aristokrātijai, to skaitā arī Lipškalnu. 1810. g. Vidzemes bruņniecība saņēma Trikātas muižas pilnā īpašumā.

 

Avots: Johana Kristofa Broces zīmējums, 1799