Apdzīvotas vietas

Trikāta

Vāciski – Trikaten, krieviski – Trikatenskaja (Трикатенская). Senāks nosaukums – Trikāte.

Vēstures dokumentos (Livonijas Indriķa hronikā) pirmo reizi minēta 1208. gadā, kā Tālavas valsts centrs. Vēlākajos gados Trikāta atzīmēta kā muiža, pēc tam kā administratīvais centrs.

Atrodas Ziemeļlatvijā, Beverīnas novadā Abula krastos.

Tagadēja Trikātas pagasta teritorija neatbilst senākām Trikātas pagasta robežām. Kā minēts grāmatā “Pagastu un apriņķu apraksti” (1937), Trikātas pagasts ziemeļos robežojās ar Jērcēnu pagastu, Lugažu pagastu un Strenču pilsētu, austrumos robežojas ar Plāņu pagastu un Vijciema pagastu, dienvidos – Jaunvāles un Blomes pagastiem, kā arī ar Smiltenes pilsētu, bet rietumos – Jaunvāles un Brenguļu pagastiem.

Trikātas pagasts 1940. gadā ietilpst Valkas apriņķī.

02.11.1945. izveidoti Taures, Trikātas un Vāles ciemi.

Likvidēti 31.12.1949., Taures un Trikātas ciemi iekļauti Valkas rajonā, Vāles ciems - Smiltenes rajonā.

Trikātas ciems izveidots 02.11.1945. Valkas apriņķī Trikātas pagastā.

No 31.12.1949. ietilpst Valkas rajonā.

14.06.1954. pievienots likvidētais Taures ciems.

29.07.1965. p/s “Plāņi” teritorija pievienota Plāņu ciemam.

14.03.1975. pievienots likvidētais Vāles ciems.

14.03.1975. daļa teritorijas pievienota Plāņu ciemam.

25.10.1979. pievienota daļa Plāņu teritorijas.

29.12.1981. daļa teritorijas pievienota Valmieras rajona Brenguļu ciemam.

 

Atpiļi

Atrodas starp Tiepeles muižu un Trikātu (apmēram 3 km no Trikātas). Bijusi lopu muižiņa.

Atpiļos atrodas ezers, ozols, māja.

 

Dutka

Atrodas apmēram 5,7 km D, DR no Trikātas centra pie Valmieras-Smiltenes ceļa, Lisas krastos.

Bijusi kādreizējā Vāles ciema centrs. Dutkā uzcelts veikals, bija klubs (vēlāk bērnudārzs), sakaru nodaļa.

1917. gadā Dutkā notika plašs laukstrādnieku streiks.

 

Kačori

Atrodas 5 km DA no Trikātas centra. Te bija izveidojies ciemats pie kūdras fabrikas “Kačori”, kas tuvējā purvā ieguva kurināmo kūdru (vēlāk Sedas kūdras fabrika). Strādniekiem uzcēla 6 vairākdzīvokļu mājas, klubu, bērnudārzu, bija pamatskola, darbojās medicīnas punkts un veikals.

 

Taures ciems

Izveidots 02.11.1945. Valkas apriņķī, Trikātas pagastā.

No 31.12.1949. ietilpst Valkas rajonā.

Likvidēts 14.06.1954., teritorija pievienota Trikātas ciemam.

 

Tālava

Atrodas 4 km attālumā no Trikātas centra Jaunklidža virzienā. Iespējams te Tālavas valsts, ko pārvaldījis Tālivaldis. Senvārds saglabājies lopu fermai, apvidum.

 

Ūdriņi (Ūdriņas)

Atrodas 10 km D no Trikātas centra, netālu no Strenčiem. Ūdriņas no Strenču pilsētas šķir tikai Gauja.

Ūdriņās atrodas Strenču virsmežniecība, vairākas dzīvojamās mājas.

 

Vāle

Atrodas 5 km D no Trikātas centra. Kādreiz Vālē atradusies mazā bānīša pieturiņa. Ilgus gadus, kad vēl nekursēja satiksmes autobusi, trikātiešiem bija mērojams ceļš uz Vāli, ja gribēja kur aizbraukt.

Agrāk - Vāles ciems. Izveidots 02.11.1945. Valkas apriņķī Trikātas pagastā.

No 31.12.1949. ietilpst Smiltenes rajonā, no 11.11.1959. – Valkas rajonā.

Likvidēts 14.03.1975., teritorija pievienota Trikātas ciemam.

 

Tautas valodā Trikātas pagastu sadala divās daļās – Trikātā un Vēlē. Tautā saka: „Vāles gals un Trikāta.”