Māju saraksts, 1928. gads

Trikātas pagasta nekustamo īpašumu saraksts

1928. gada 12. novembrī (kopā 402 zemes gabali)

Īpašumu nosaukumi Saimn. zemes koppl. (ha)   Īpašumu nosaukumi Saimn. zemes koppl. (ha)
Abuls 1,41   Lodziņi-Jaun 20,75
Abulskola  19,76   Lodziņi-Vec 19,91
Akmeņkalni  24,71   Ložas 74,85
Aķis 62,92   Lubiņas Lubu 16,04
Alejas 17,75   Lubu muižas gab. 21,50
Altītes 48,85   Luņķi 36,59
Altītes-Jaun  15,28   Lūsas 15,70
Antuļi  21,29   Markovi Vecvāles 22,35
Aploki 1,22   Markus Lipškalna 20,66
Apsītes 16,40   Mazzemnieki Trikātas 14,85
Apsītes-Jaun 12,22   Mācītājmājas gab. 1,90
Atpiļi 72,74   Māliņi 38,39
Augas 52,90   Mālkalni Trikātas 19,75
Augstrozes-Jaun 34,25   Mālkrogs Tiepeles 0,67
Augstrozes-Vec 34,25   Mālupes Vecvāles 18,74
Austrumi  14,30   Mārtiņsoni Trikātas 1,70
Aušas 41,64   Mārtnēni 46,40
Auziņas 23,30   Melderi Oliņas 19,8
Avotiņi 19,50   Melderīši Lipškalna 1,8
Āboliņi 1,00   Meļķi  61,45
Āboliņi 1,65   Mežītes 88,01
Āķeri 24,40   Mežmaļi 2,12
Āži 49,33   Mežuļi Lipškalna 13,01
Āži-Jaun 19,50   Mieriņi Trikātas 1,6
Āžukalns 23,55   Muižnieki-Jaun 55,92
Baižas 84,45   Muižnieki-Vec 49,27
Baltuļi 65,65   Muižniki Oliņas 41,85
Barauskas-Jaun 44,49   Mustes-Jaun 64,35
Barauskas-Vec 46,65   Mustes-Vec 63,05
Barīsi 72,64   Mūrnieki 90,33
Bākšas 29,12   Namnieki Trikātas 15,00
Bāliņi 33,07   Naudieši 82,19
Bāzes 24,93   Naudītes-Jaun 42,72
Bāzes-Jaun 25,07   Naudīte-Vec 42,06
Beķereja 0,90   Nespējnieknams Lubu 1,59
Bērši  61,65   Oliņas m. gad. (Ezernieki)  7,90
Bērziņi 97,05   Oliņas Oliņas 2,02
Bērzkalni 22,44   Oliņas pārceltuve 1,55
Bidzi-Jaun 89,77   Ošupe Trikātas 1,08
Bidzi-Vec 70,70   Ozoli 59,46
Biķernieki-Jaun 51,77   Ozoli-Jaun Tiepeles 17,81
Biķernieki-Vec 39,55   Ozoliņi Dutkas 20,75
Biķi-Jaun 52,69   Ozolskola  29,13
Biķi-Vec 59,66   Pakalni Dutkas 22,15
Birstalas 20,46   Palejas Tiepeles 17,70
Birzgaļi 22,05   Palkainis Mācītājm. 16,50
Birznieki 16,60   Palkaiņsala  16,77
Birzuļi 20,95   Palkaiņsala  58,10
Brālēni 19,60   Pavasari Tiepeles 14,01
Brekšņi 2,20   Pekas Lipškalna 24,12
Brieži 64,85   Pentari  2,65
Brinģini 17,83   Piduļi-Jaun 22,54
Brīvnieki 2,10   Piduļi-Jaun (Adata)  2,07
Brīvzemnieki 21,90   Piduļi-Jaun (Ceriņš)  22,07
Brutuļi 103,57   Piduļi-Vec 62,73
Brūveļi 91,69   Pietiņi  
Bukši 72,45   Pilskalns Trikātas 3,40
Buliņi 19,14   Pluķis 94,23
Bumburi 47,75   Pļaviņas Lubu  22,92
Cekuli 26,92   Podnieki Trikātas 1,70
Celmiņi 27,00   Priedītes-Jaun 14,35
Celmiņi 34,20   Pumpuri Dutkas 20,90
Ciedri 13,19   Purbekas 46,05
Cielēni 1,70   Purbeži 2,55
Cīruļi 21,75   Purbitēni 14,90
Čakārņi 25,24   Purmaļi Dutkas 22,60
Čurma 89,10   Putniņi Mācītājm. 21,75
Dadži 75,13   Puzuļi  17,60
Daibes 20,61   Pūkas 100,61
Daibes 74,90   Pūkas-Jaun  
Daiži  70,53   Ramis 26,63
Dāmi 46,44   Ratnieki 50,95
Dedumieši 71,71   Ratnieki-Jaun 82,67
Dedumieši-Jaun 18,90   Ratnieki-Maz 19,82
Doktorats 2,00   Ratnieki-Vec 69,21
Draudzesskola 12,45   Rāmnieki 49,80
Draulis 45,81   Rāmnieki-Vec 53,45
Drauļi-Jaun 15,35   Rēžas-Jaun 45,32
Dravnieki 14,70   Rēžas-Vec 46,59
Dreimaņi 27,00   Riekstiņi Trikātas 14,25
Dutka 61,25   Rīdziņas Trikātas 4,04
Dūķeri  13,78   Rīsmetes Lubu 23,13
Dzērves-Kalna 58,16   Roņi Vecvāles 23,40
Dzērves-Lejas 60,79   Rožkalns Lipškalna 2,50
Eglaiņi 21,60   Rubeņi 120,80
Eglāji 1,76   Rudiņi-Jaun 73,48
Eglītes Tiepeles 1,56   Rudiņi-Vec 74,25
Eglītes Vecvāles 18,66   Ruķi Trikātas 15,85
Egļi 66,30   Ruķi-Kalna Trikātas 15,10
Eidukas 79,79   Ruķi-Vec Tiepeles 19,18
Eķītes 14,50   Ruņģi 103,23
Ennes-Jaun 59,65   Rušas  75,78
Ennes-Vec 52,93   Salanieši I 116,95
Foto 1,70   Salanieši II 74,82
Gailīši 36,20   Salanieši-Meža 41,04
Galdnieki 1,70   Sēņi 60,45
Gāršnieki 1,80   Siliņi Vecvāles 21,74
Grīvi 23,29   Sietiņi Vecvāles 21,98
Grotes 62,44   Silzemnieki 42,73
Grundīsi-Jaun 24,72   Skostes Lubu  13,26
Grundīsi-Vec 34,34   Skrabi Trikātas 1,70
Ielejas 1,70   Skrastiņi Tiepeles 14,04
Ielītes 13,37   Skujiņas Lipškalna 19,84
Induļi-Jaun 43,58   Slāži 39,83
Induļi-Vec 45,43   Sleberi-Jaun 31,52
Irbītes 91,41   Sleberi-Vec 33,25
Ības-Jaun 62,52   Smeiļi 63,08
Ības-Vec 73,80   Speļģis Tiepeles 19,06
Janīši 1,65   Spēlnieki 81,59
Jauja 20,00   Staklis 59,76
Jaukleja 16,95   Staldoti-Jaun 50,81
Jaunaiskrogs 24,15   Staldoti-Vec 44,78
Jaunmāja 18,20   Starkas-Kalna 26,20
Jaunzemi 123,86   Starkas-Lejas 21,72
Jaunzemnieki 15,00   Steģi Lipškalna 24,85
Jāņkalns 18,87   Stepi-Jaun 41,13
Jēņi-Kalna 40,86   Stepi-Vec 38,93
Jēņi-Lejas 44,86   Stilbi 76,05
Jurģi 16,90   Strautiņi Lipškalna 12,44
Kaģi-Jaun 67,93   Strautmaļi Dutkas 27,70
Kaģi-Vec 74,10   Strautnieki 2,55
Kaķi-Jaun 101,05   Strazdiņi Dutkas 20,05
Kaķi-Jaun   Strupi 65,49
Kaķītis 148,34   Strūkas-Jaun 56,55
Ķīka   Strūkas-Vec 57,66
Kalāci 98,40   Stūrmaņi Lipškalna 2,00
Kalnietis Vecvāles 23,75   Subrickas 74,42
Kalniņi-Jaun 1,49   Sūnas Dutkas  15,40
Kampiņas 75,37   Svikas 64,69
Kaņepes 67,19   Šķetras  96,66
Kases māja 1,25   Šķetras-Jaun 28,38
Kaudzītes Dutkas 19,20   Šķērkalns-Jaun 46,43
Kaupi 154,87   Šķērkalns-Vec 52,90
Kausiņi-Jaun 55,96   Taurnieki Lipskalna 12,26
Kausiņi-Vec 55,74   Tālava Tiepeles 3,50
Kazenes 23,30   Tārpiņi 90,61
Kazruņģu skola 58,56   Tomiņi 49,79
Klapči 47,38   Trikātas bij.kroga ēka 7,55
Klešas 88,78   Trikātas centra ēkas  
Klētnieki 28,85   Trikātas māc.m. centrs 60,00
Klidzis Tiepeles 12,90   Trikātas muižas gab. N27F 2,40
Klidzis-Jaun Tiepele 0,90   Trikātas muižas gab. N29F 6,15
Klidzis-Kalna Tiepele 19,77   Trikātas muižas gab. N76F 19,11
Klidzis-Vec Tiepele 19,77   Trikātas muižas gab. N77F 1,30
Kļaviņas Trikātas 2,25   Trikātas muižas gab. N78F 1,80
Knapes Tiepeles 20,29   Trikātas muižas gab. N79F 1,73
Knipi-Jaun 48,84   Trikātas muižas gab. N80F 1,87
Knipi-Vec 44,54   Trikātas muižas gab. N9F  
Krasti Trikātas 2,45   Trikātas pag. nams 6,91
Kreiļi 62,02   Trikātas piennīca 4,12
Kriviņi Lipškalna 19,47   Trikātas spirtnīca 2,64
Kroņkalns Vecvāles 19,91   Trikātas vīna darītava 1,10
Krujeļi 114,72   Upītes 63,32
Krustkalni Trikātas  16,40   Upītes-Jaun Lipškalna 20,12
Krūzes Lubu 12,63   Upmaļi Lubu 14,34
Kundziņi Tiepeles 13,01   Ūdensdzirnavas 15,26
Kūkuri 65,73   Ūdri Dutkas 15,50
Kūkuri-Jaun 62,61   Vadži 43,41
Kūkuri-Vec 67,56   Vaiģupi 77,18
Kūlači 51,40   Vanteri Tiepeles 14,64
Ķempi Vecvāles 24,83   Vecmāja 89,91
Ķepītes-Jaun 60,36   Vecvāle Vecvāles 27,00
Ķepītes-Vec 61,61   Vecvāles veikala telpas 1,33
Ķerpi-Jaun 67,84   Veģeri-Jaun 39,71
Ķerpi-Vec 68,41   Veģeri-Vec 49,30
Ķeveti-Jaun 38,78   Vējiņi Dutkas 22,00
Ķeveti-Vec 36,92   Vējiņi Tiepeles 14,94
Ķieģeļceplis 8,91   Vērzemnieki Trikātas 15,40
Ķiguļi-Jaun 32,98   Vēsmiņas Lipškalna 24,52
Ķiguļi-Vec 36,00   Vētras Vecvāles 20,67
Ķikuti 66,06   Vēžnieki 132,87
Ķiploki 80,30   Viesuļi Tiepeles 12,45
Laimiņa veikals Trikātas 0,35   Vijupi Lipškalna 20,10
Lapskalns Tiepeles 18,70   Vilciņi  60,40
Laši 17,50   Vilkaudze 20,75
Lauciņi Tiepeles 13,52   Vinnēni 57,18
Lauciņi-Jaun Tiepeles 14,30   Višķi-Jaun 38,57
Lazdas Trikātas 17,05   Višķi-Vec 38,11
Lazdukalns Vecvāles 26,40   Vīcepi 79,18
Lācīši  72,10   Vīganti Vecvāles 21,44
Leimaņi 66,79   Vīksnas Trikātas 14,50
Leimaņi-Kalna Tiepeles 13,37   Vīņaudi 61,44
Lejiņas Trikātas 15,50   Vīņaudi-Jaun 16,60
Lejzemnieki Lipškalns 20,10   Vītoliņi Lipškalna 1,85
Lekši-Jaun 51,97   Zaķi Trikātas 2,15
Lekši-Vec 60,12   Zaltes 94,23
Lezdiņas Tiepeles 14,85   Zariņi 20,06
Liberti 80,08   Zālītes Dutkas  16,20
Lielmaņi Lipšu 94,36   Zālītes Trikātas 15,95
Lielmaņi Vāles 52,86   Zebiņi 84,39
Lielupi 73,74   Zeiboti Lipškalna 19,99
Liepas Lipškalna 22,18   Zeiris 118,95
Liepiņas Oliņas 23,85   Zeltkalns 18,33
Liepiņas Trikātas 1,70   Zemnieki 13,34
Ligzdiņas Trikātas 14,95   Zenkas 60,47
Lipškalns 7,95   Zieduleja Mācītāja 21,45
Lībieši-Kalna 84,34   Ziemuļi Tiepeles 17,55
Lībieši-Lejas 77,35   Zīlītes 60,90
Līči Dutkas 2,80   Zvaigznītes 22,80
Līdakas Lipškalna 19,77   Zvejnieki  62,06
Līdumnieki Lipškalns  27,00