Kazruņģu skola

Trikātas pagasta Kazruņģu I pakāpes pamatskola (1865 – 1939)

Kazruņģu skola dibināta 1865. gada 9. novembrī 10 km no Trikātas pagastnama pie Strenču-Smiltenes ceļa. Skola paredzēta latviešu tautības bērniem. Pirmajā laikā tā saukusies “Pils Trikates valsts skola”. Skolas celšanai Vidzemes bruņniecība atvēlējusi Kazruņģu mājas zemi, kura bijusi neapsaimniekota. Pagasta pārstāvji gan gribējuši dabūt zemi skolai vairāk pagasta vidū, bet muiža tam nav piekritusi. Tādēļ skola ir pie Plāņu pagasta robežas, Taures purva malā.

Att. Kazruņģu skolas 4. klase ap 1932. gadu. Ceturtais no kreisās puses skolas pārzinis Eduards Brants

Vēlāk, mainoties pagastu teritorijām, Kazruņģu skola ietilpst Plāņu pagasta teritorijā.