Māju saraksts, 1937. gads

Trikātas pagasta robežās esošo nekustamo īpašumu saraksts

1937. gada 9. novembrī

Īpašumu nosaukumi Īpašnieks Īpašumu nosaukumi Īpašnieks
Abuli Purgalis Jānis Lejaslāči Kubliņš Jānis
Abulskola  Trikātas pag. pašvald. Lejaslībieši Lībietis Dāvis
Akmeņkalni  Stimbergs Eduards Lejasstarkas Nadziņš Dāvis
Aķi Kalvītis Karlīne un Mīlbergs Emma Lejiņas  Varta Jāņa mant.
Alejas Vilnis Vilhelms Lejzemnieki  Kalējs Herberts
Altītes Altītis Jānis Lēlītes Jansons Jānis
Antuļi  Gulbis Jānis un Pēteris Lēmaņi Ozols-Eglīts Hermīne 
Aploki Zvirbulis Jānis Liberti Mežītis Fricis 
Apsītes Ielītis Jūlijs Lielmaņi  Rudzītis Pēteris
Asari Āre Visvalds Lielupji Znota Friča mant. 
Atpiļi Varāns Dāvis Liepas  Sēne Jūlijs un Kārlis 
Augas Stilbs Pēteris Liepiņas  Blaubergs Jānis
Augstrozes Bambja Dāvja mant. Ligzdiņas  Aunītis Pēteris
Austrumi  Zunda Kārlis Lipskalni Trikātas pag. pašvald.
Aušas Stallis Mārcis Līči  Strazdiņš Emma
Auziņas Ziemanis Ēriks Līdakas  Gailītis Alvīne
Avotiņi Daliņš Pēteris Līdumnieki   Lūsis Kristīne
Āboliņi Āboliņš Dāvis Lodziņi Prūsis Eduards
Āboliņi Āboliņš Pēteris Ložas Cēbers Jānis
Āķeri Āķeris Dāvis Lubiņas  Svika Dāvis
Āži   Luņķi Pētersons Kārlis
Āžukalni Miksītis Jānis Lūsas Lūsis Hugo
Baižas Maldavs Kārlis Magaziņa Kampus Jānis
Baltuļi Laimiņa Friča mant. Markavi  Markavs Voldemārs 
Barīsi Ķepītis Rūdolfs Marki  Markus Pēteris 
Bākšas Pīrs Pēteris Mazbiķi Zvirbulis Pēteris 
Bāliņi Riekstiņš Augusts Mazķerpji Skumbergs Jānis
Bāzes Markus Eduards Mazratnieki Dekmeiers Paulis 
Beķereja Dzilna Eduards Mazzemnieki  Šķērsts Kārlis
Betānija Trikātas pag. pašvald. Māliņi Ķepīša Jāņa ant.
Beverīna Trikātas piensaimnieku s-ba Mālkalni  Bojāts Jānis
Bērši  Kaģis Jānis Mālkrogs  Puķītis Herberts
Bērziņi Veģeris Fricis Mālupes  Ezis Jānis
Bērzkalni Grundīss Dāvis Mārtinsoni  Martinsons Voldemārs
Birstalas Birznieks Pēteris Mārtnēni Draulis Jūlijs
Birzgaļi Posts Jānis Melderi  Sēkliņš Jānis
Birznieki Vīņauds Eduards Melderīši  Iņģists Kārlis
Birzuļi Zvirbulis Pēteris Meļķi  Rozenblata Jāņa mant.
Brālēni Bērziņš Jānis Mežciems Puriņš Emma
Brekšņi Plaudis Dāvids Mežītes Mežītis Pēteris 
Brieži Draulis Jānis Mežmaļi Markovs Eduards
Brinģini L Brinģins Dāvis Eduards Mežsalānieši Dauvarts Emīlis un Adalberts
Brinģini T Brinģins Kārlis Mežuļi  Čakārnis Elza 
Brīvnieki Tiesnieks Jēkabs Mežuļi  Mežulis Oskars
Brīvzemnieki Bērziņš Jūlijs Mieriņi  Cukurs Teodors
Brutuļi Abuls Marija Muižnieki  Upīte Pēteris
Brūveļi Mežulis Fricis Mūrnieki Mūrnieks Jānis
Bukši Veģeris Dāvis Namnieki  Namnieks Pēteris
Buliņi Helšteins Kārlis Naudieši Volrāts Jānis
Bumburi Skrastiņš Anna Oliņas pārceltuve Šoseju un zemes ceļu d-ta
Cekuli Krieviņš Jānis Ošupes Vantera Dāvja mant.
Celmi Rozenblats Jānis Ozoli Sārs Oskars Voldemārs
Celmiņi Eberharts Dāvis Ozoliņi  Pakalns Jūlijs
Ceriņi Ceriņš Pēteris Pakalni  Šmits Fricis
Ciedri Kāposts Eduards Palejas  Juris Dāvis
Cīruļi Lācītis Dāvis Palkaiņi  Vilks Jānis
Čakārņi Čakārnis Pēteris un Jānis Palkaiņsala  Josts Dāvis
Čurmas Purbeka Jānis Arturs Pavasari  Sēmalis Pēteris
Dadži Dadzis Jūlijs Pekas  Peka Jūlijs
Daibes Tilcēns Jānis Pelči Pelcis Alfrēds 
Dailes Skroders Jūlijs Pentari  Markus Pēteris 
Daiži  Āķeris Kristīne Pienica Trikātas piensaimnieku s-ba
Darbinieki Trikātas patēr. B-ba Pluķi Venteris Jānis 
Dāmi Raibacis Mīle Pļaviņas   Apsītis Jānis 
Dārziņi Trikātas pag. pašvald. Podnieki  Grīnbergs Kārlis
Dedumieši Martinsons Kristīne un Minna Pulkas Miksītis Pēteris
Doktorats Trikātas pag. pašvald. Pumpuri  Daliņš Jānis
Drauļi Drauļa Jāņa mant. Purbekas Kaupe Dāvis
Dravnieki Strazdītis Pēteris Purbitēni Puriņš Pēteris
Dreimaņi Kalniņš Rūdolfs Puriņi Adata Ernets
Dutka Hanzens Arturs Purmaļi  Kalniņš Jēkabs
Dūķeri  Spriža Jānis un Eduards Putniņi  Putniņš Jēkabs
Dzintari Āre Pēteris Puzuļi  Puzulis Jānis
Eglaiņi Pelcis Dāvis Pūkas Vantera Dāvja mant.
Eglāji Sēmalis Eduards Ramis Priedīte Jānis
Eglītes T Eglīte Pēteris Ratnieki Dekmeiers Eduards
Eglītes V Ozols, Eglīte Mārcis Rāmnieki Blaubergs Rihards
Egļi Laurs Jānis Riekstiņi  Putniņš Dāvis
Eidukas Leimaņi Jānis un Emma Rīdziņas  Helsteins Kārlis
Eķītes Siksna Alma Rīsmetes  Preimanis Dāvis
Ezernieki Purmalis Jānis Roņi  Roņa Pētera mant.
Foto Limbēns Jānis Rozas Spunde Minna
Gailīši Gotlībs Kristīne Rožkalni  Eberharts Jūlijs
Galdnieki Gāršnieks Jūlijs Rubeņi Strazdiņš Kristīne
Gaujmaļi Grigavs Pēteris Ruķi  Spindulis Jānis
Gravas Trikātas piensaimnieku s-ba Ruņģi Kaupe Pēteris
Grīviņi Auga Pēteris Rušas  Kalniņš Kārlis
Grotes Upmanis Dāvis Rūķīši Bāliņš Voldemārs
Ielejas Ielītis Aleksandrs Rūtiņi  Eberharts Jānis
Ielītes Ielītis Jānis Salānieši  Zāmuels Kārlis
Irbītes Lūsis Dāvis Salānieši T Dūnis Emma
Janīši Janītis Pēteris Sēņi Sēņa Pētera mant.
Jaujas Svika Eduards Sietiņi  Ezis Pēteris
Jauklejas Eiche Jēkabs Siliņi  Lācis Jūlijs
Jaunaiskrogs Zellītis Karlīne Silzemnieki Kuplais Eduards
Jaunaisveikals Krusts Roberts Skaistkalni Girgensons Juris
Jaunaltītes Altītis Jānis Skostes   Skoste Dāvis
Jaunantuļi Čičevskis Anna Skrabji  Skrabis Kārlis
Jaunapsītes Tupmacis Pēteris Skrastiņi  Zvirbulis Pēteris
Jaunāži Merģins  Skujiņas  Iņģists Miķelis
Jaunbarauskas Grants Dāvis Skujnieki Zvirbulis Dāvis 
Jaunbākšas Ronis Rūdolfs Slāži Zunda Jānis
Jaunbāzes Merģins Emma Smeiļi Jubass Jānis
Jaunbidzi Ozols Dāvis Speļģi  Spriža Jūlijs 
Jaunbiķernieki Gaiss Dāvis Spēlnieki Linters Jānis
Jaunbiķi Lācītis Jānis Staklis Valsts Strenču slimnīca
Jaundadži Dadzis Jēkabs Steģi  Steģis Jānis
Jaundedumieši Dedumietis Dāvis Stilbji Stilbs Jānis
Jaundrauļi Draulis Kārlis Strautiņi  Mucenieks Eduards
Jaunennes Lūsis Eduards Strautmaļi  Baliņš Pēteris
Jaungrundīsi Grundīss Dāvis Strautnieki Krujelis Jūlijs
Jauninduļi Miksītis Dāvis Strazdiņi  Strazdiņš Mārcis
Jaunības Ības Pētera mant. Strupji Berkava Oskara mant. 
Jaunkaģi Kaģis Pēteris Stūrmaņi  Leksera Pētera mant.
Jaunkalniņi Kalniņš Teodors Subrickas Bērtulsons Kārlis un Pēteris
Jaunkausiņi Ķēbera Pētera mant. Sūnas   Mūzis Jānis
Jaunklapči Dambītis Karlīne Svikas Priedīte Dāvis
Jaunklidza kr.pkt. Trikātas piensaimnieku s-ba Šķetras  Gaiss Dāvis
Jaunklidzis Trikātas pag. pašvald. Tauriņi Gerstenfelds Kārlis
Jaunknipji Strūkas Pētera mant. Taurnieki  Venteris Pēteris
Jaunkūkuri Ķepīša Pētera mant. Tālava  Izglītības b-ba "Tālava" 
Jaunķepītes Ķepītis Dāvis Tārpiņi Lūsis Kārļa mant.
Jaunķerpji Lielmanis Jānis Tomiņi Kaupe Kārlis
Jaunķevēti Krumberga Dāvja mant. Trikātas mācīt.m.  Trikātas ev.-lut. Draudze
Jaunķiguļi Miksītis Jānis Trikātas pag. nams Trikātas pag. pašvald.
Jaunlauciņi Skoste Pēteris Trikātas spirtnīca Trikātas piensaimnieku s-ba
Jaunlekši Rozenblats Voldemārs Upītes Indriksons Jānis
Jaunlēlītes Tupmacis Jānis Upmaļi  Kuksis Eduards
Jaunliepas Sēne Pēteris Ūdensdzirnavas Rūpniec. Un Tirdzniec. s-ba "Abuls"
Jaunlībieši Ludvigs Mārcis Ūdri  Ūdris Jūlijs
Jaunlodziņi Eberharts Voldemārs Vadži Peltmanis Marija
Jaunmājas Veikens Voldemārs Vaiģupi Āre Elza
Jaunmoliņi Pīrs Pēteris; Znots Voldemārs Valsts meži un zemes   
Jaunmuižnieki Reinsana Dāvja mant. Vanteri  Vanteris Dāvis
Jaunmustes Ķepītis Jānis Vāle Knape Pēteris
Jaunnaudītes Kamaldnieka Pētera mant. Vecbarauskas Gādīgs Indriķis
Jaunozoli Ozola Jāņa mant. Vecbidzi Vanaga Jāņa mant.
Jaunpiduļi Ķēberis Minnas mant. Vecbiķernieki Brikmanis Anna
Jaunpriedītes Kuplais Dāvis Vecbiķi Ķiploks Jānis 
Jaunratnieki Sēkliņš Pēteris Vecennes Abuls Miķelis
Jaunrēžas Repsons Jānis u.c. Vecgrundīsi Grundīss Jūlijs un Voldemāra mant. 
Jaunsleberi Dadzis Pēteris Vecinduļi Stilbji Jānis un Dāvja mant.
Jaunstaldoti Draulis Anna Vecības Sukša Dāvja mant.
Jaunstepi Jansons Jānis Veckaģi Kaģis Dāvis
Jaunstrūkas Puika Hermanis Veckausiņi Maisiņš Jānis
Jaunšķetras Čukurs Minna Vecklidzis Vāvere Pēteris
Jaunšķērkalni Rubenis Jēkabs Vecknipji Lielmanis Augusts
Jaunupītes Auniņš Pēteris Veckūkuri Ķepītis Dāvis
Jaunveģeri Veģeris Karlīne Vecķepītes Ķepītis Pēteris
Jaunvišķi Maurīša Jāņa mant. Vecķerpji Dambergs Hugo
Jaunvīņaudi Vīņauds Dāvis Vecķevēti Meirāna Dāvja mant.
Jaunzaltes Laimiņš Pēteris Vecķiguļi Brencis Eduards
Jaunzemi Laimiņš Adele Veclekši Akmentiņš Zelma
Jaunzemnieki Pabērzs Pēteris Vecmāja  Kalējs Pēteris
Jāņkalni Āķera Jāņa mant. Vecmuižnieki Muižnieks Pēteris
Jurģi Buka Augusts Vecmustes Mušķis Pēteris
Kaķi Norberts Augusts Vecnaudītes Drauļa Eduarda mant.
Kalāci Kalācis Marija Vecpiduļi Abula Jāņa mant.
Kalndzērves Bērts Jānis Vecratnieki Gustavs Jānis un Pēteris
Kalnieši Janītis Jānis Vecrāmnieki Blaubergs Mārcis
Kalnjēņi  Laimiņš Eduards  Vecrēžas Daliņš Emma un Ērmanis Emma
Kalnklidzis Konrāds Voldmārs Vecrudiņi Krusts Pēteris
Kalnleimaņi Pabērzs Jānis Vecruķi Pūce Jānis
Kalnlībieši  Lībieša Jāņa mant. Vecsleberi Dzilna Roberts
Kalnrēžas Daliņš Emma Vecstaldoti Leimanis Minna
Kalnruķi  Smukulis Pēteris Vecstepi Kalvīša Dāvja mant.
Kalnstarkas Daibe Pēteris Vecstrūkas Strūkas Pētera mant.
Kampiņas Tiltabrencis Dāvis  Vecšķērkalni Sēkliņš Jānis
Kaņepes Dzilna Anna  Vecvāles krej.punkts Trikātas piensaimnieku s-ba
Kaudzītes  Skraustiņš Jānis Vecvāles m.gab. Knape Pēteris
Kaupi Mežītis Mārcis Vecveģeri Veģeris Pēteris 
Kazenes Ķepītis Jūlijs  Vecvišķi Ventera Eduarda mant.
Kazruņģi  Trikātas pag. pašvald. Vējiņi D Bunķis Pēteris
Kārkliņi  Kārkliņš Pēteris Vējiņi T Laurs Pēteris
Klapči Dambītis Roberts  Vērzemnieki  Spunde Pēteris
Klešas Kleša Jānis Vēsmiņas  Krujelis Jānis
Klētnieki Šmits Pēteris Vētras  Rozenbergs Jānis
Klidzis  Dzeņa Jāņa mant.  Vēžnieki Balodis Jānis
Kļaviņas  Kļaviņš Jānis Viesuļi  Purbērziņš Jūlijs
Knapes  Knape Alberts Vigras Eberharts Paulīne 
Kopganības  Bērtulsons Pēteris u.c. Vijupi  Brencis Augusts
Krasti  Aunītis Dāvis Vilciņi  Moris Jānis
Kraujiņi  Kušuļa Jura mant. Vilkaudzes Moris Pēteris
Kreiļi Pendriķis Dāvis Vinnēni Lapekina Jāņa mant.
Krieviņi  Krieviņš Kārlis Vīcepi Vīceps Pēteris
Kroņkalni  Šleija Herberts Vīganti  Rozenbergs Hermanis
Krujeļi Krujelis Dāvis Vīksnas  Blaus Jānis
Krustkalni Krusts Osvalds Vīņaudi Dzilna Rita
Krūzes  Krūze Andrejs Vītoliņi  Čakārnis Elza 
Kundziņi  Moris Dāvis Zaķi  Zaķa Pētera mant. 
Kūkuri Zvirgzdiņš Dāvis Zaltes Šaberts Milda
Kūlači Rībelis Jānis Zariņi Iņģists Pēteris 
Ķempi  Spalviņš Jānis Zālītes D Širmis Pēteris
Ķieģeļceplis Trikātas Lubu savstarp. uguns apdroš.b-ba Zālītes T Pedraudzis Jānis
Ķikuti V.Z. banka  Zebiņi Zebiņš Pēteris
Ķiploki Krusts Annas mant. Zeiboti  Grundīss Jūlijs 
Ķīkas - Kaķīši Kalacis Marija un Vīksna Olga Zeiri Blanks Emma 
Laimiņa Veikals Laimiņa Friča mant. Zelmeņi Latv. Aero kluba
Lapskalni Venteris Jānis  Zelta Auns Trikātas patēr. b-ba
Laši Puzuļa Roberta mant. Zeltkalni Aunītis Millija
Lati Trikātas krāj.aizd.s-ba Zemnieki Veģeris Eduards 
Lauciņi  Skoste Augusts Zenkas Kuplā Jāņa mant.
Lazdas  Lobiņš Roberts Zieduleja  Dzilna Jānis
Lazdkalni Pūdelis Gotards Ziemuļi  Ziemulis Roberts
Lāči Vīņauds Pēteris Zīlītes Anuškas Pētera mant. 
Legzdiņas  Grundīss Jānis Zuši Trikātas pag. pašvald.
Leimaņi Leimanis Jānis Zvaigznītes Eberharta Pētera mant.
Lejasdzērves Abuls Pēteris Zvejnieki  Mezīša Pētera mant.
Lejasjēņi Ķelpis Mārcis    


Kopā 417 īpašumu nosaukumi