Trikātas pamatskola

Trikātas pamatskolas veidošanās pa gadiem un nosaukumu maiņa

Trikātas draudzes skola (1685 - 1925)

Trikātas II pakāpes pamatskola (1926 - 1938)

Trikātas 6-klasīgā pamatskola

(1938 – 1942)

Trikātas tautskola

(1942 – 1944)

Trikātas pagasta nepilnā vidusskola

(1944. / 1945.)

Trikātas pagasta 7-kl. pamatskola

(1945 – 1951)

Trikātas 1. septiņgadīgā skola

(1951 – 1961)

Trikātas 1. astoņgadīgā skola

(1961 – 1989)

Trikātas deviņgadīgā skola

(1989 – 1992)

Trikātas pamatskola

(1992)