Purvi

Lielākais purvs Trikātā ir Kačoru purvs. Tā platība 872 ha. Trikātā ir vairāki augstie un zemie purvi.

Zemais purvs (arī zāļu purvs) veidojas ieplakās, upju ielejās, kur pieplūst gruntsūdens vai minerālvielām bagātie upes ūdeņi un, kur ir mazcaurlaidīga pamatne, kā arī aizaugot ezeriem. Zemo purvu virsa ir līdzena, parasti – ieliekta. Lielākais zemais purvs Trikātā ir Kačoru purvs.

Augstais jeb sūnu purvs ir kūdras veidots lēzens kupolveida pacēlums. Tas veidojas no pārejas purva, kas radies, tālāk attīstoties zemajam purvam. Augstais purvs ūdeni gūst pārsvarā no atmosfēras nokrišņiem. Lielāki augstie purvi Trikātā ir Tīrais (Mežītes) purvs – platība 161 ha un Dutkas (Sūnu) purvs – 131 ha.

Par zemo purvu uzskatāms arī aizaugušais Spriņģa ezers. Pamazām pārpurvojas arī Palkaiņa ezers.

 

Baltais purvs

Atrodas 2,5 km ZZR no Trikātas centra, 1 km no Ložām; nosusināts augstais purvs. Platība 43 ha, mežs.

 

Baltais purvs

Atrodas 3 km Z no Trikātas centra, A no Zālītēm. Platība 16 ha. Saplūst ar Dutkas purvu.

 

Bukšu purvs

Atrodas 5 km Z no Trikātas centra Deduma upes krastā, aiz Rušām. (skat. Bukšu pļavas)

 

Dutkas purvs

(Sūnu purvs)

Augstais purvs atrodas 1 km ZA no Dutkas centra. Platība 131 ha.

 

Dzērveņu purvs

Atrodas Kačoru purva ZA daļā.

 

Juksītis

Tajā esot vadātājs.

 

Kačoru [Kačuoru] purvs

(Kačoras purvs)

Zemais purvs atrodas 5 – 6 km DA no Trikātas centra, kūdras purvs. Platība 872 ha. Līdz 1970.g. kūdru ieguva Kačoru kūdras fabrika, pēc tam Sedas kūdras fabrika.

Purva ZA daļu sauc par Dzērveņu purvu.

 

Krāču purvs

(Kampiņu purvs)

Augstais purvs atrodas 5 km DR no Strenčiem, 1,5 km R no Kampiņām. Platība 23 ha, klajs, krūmi vai reti koki.

Vietējie iedzīvotāji to sauc par Kampiņu purvu. Šo nosaukumu nelieto, lai apzīmētu Kampiņu purvu un Kampiņu pļavas, kuru atrašanās vietas nesakrīt ar Krāču purvu.

 

Mārsnēnu purvs

Zemais purvs Cēsu, Valmieras un Valkas raj. Blomes un Trikātas pagastā. Kopplatība 2919 ha (Valkas raj. 879 ha).

Mārsnēnu purva daļas pie Blomes un Trikātas pag. robežas sauc par Vēršu purvu un Zaķu lēģeri.

 

Spriņģa ezers

Purvs atrodas 2,5 km ZAA no Trikātas centra, Z no Līdakām.

Mazs – ap 1 ha, pārpurvojies ezeriņš.

 

Tīrais purvs

(Mežītas purvs)

Augstais purvs atrodas 3 km DR no Strenčiem, abpus dzelzceļa līnijas, 1 km R no Mežītēm. Platība 161 ha, klajs, reti koki vai krūmi.

Vietējie iedzīvotāji lieto nosaukumu Mežītes purvs.

 

Vēršu purvs

Mārsnēnu purva daļa pie Blomes un Trikātas pagasta robežas, D no Trikātas centra.

 

Zaķu lēģeris

Mārsnēnu purva daļa pie Blomes un Trikātas pagasta robežas, D no Trikātas centra.

 

Taures purvs

Augstais purvs tagadējās Plāņu teritorijas DA.

1989. gadā rūpniecisku kūdras ieguvi 349 ha veic Sedas kūdras fabrika. Purva D daļa neskarta, jo tajā atrodas ezeriņš Zosu akacis 97,1 ha).

Purvs kartēs atzīmēts jau Zviedru arklu revīzijas laikā.