1950-1959

12. izlaidums - 1950. gads

Gunārs Auga

Ēriks Blaus

Jānis Blaus

Rūta Cukure

Jānis Grundis

Pēteris Grundis

Jānis Ielītis

Gita Janīte

Elmārs Kalniņš

Inta Ķire

Dzidra Lāce 

Oļģerts Leksers

Aida Muceniece

Jānis Mucenieks

Rota Ozola

Lija Rostoka

Vitauts Rozīte

Laima Strazdiņa

Jānis Tupmacis

Gunta Zaķe

Aina Zvirgzdiņa

 

13. izlaidums - 1951. gads

Rūta Agruma

Ludis Bedeicis

Bērziņa Aija

Indulis Blāķis

Austra Eglīte

Skaidrīte Iņģiste

Meta Janīte

Ēriks Kalējs

Aida Kāposta

Edvins Krūmiņš

Edvins Laucis

Aina Linīte

Elmars Linītis 

 

Edmunds Mucenieks

Indra Pinne

Velta Pinne

Ausma Putniņa

Pēteris Rostoks

Jānis Sērmūkslis

Imants Spriža

Leontīne Strazdīte

Edgars Šteinbergs

Anna Vizule

Valdis Vītols

Elga Zunde 

 

14. izlaidums - 1952. gads 

Arnis Aunītis

Jānis Avotiņš

Arvids Benders

Elmārs Bērziņš

Anna Bižāne

Ārija Blāķe

Laimons Bumbieris

Irēna Būrija

Aina Cukure

Gunārs Griģelis

Gaļina Kalašņikova

Biruta Kalniņa

Laima Kalniņa 

Biruta Konrade  

Zaiga Krūmiņa

Aina Leikarte

Biruta Mazūre

Inta Purbērziņa

Irma Rone

Irēna Rozenblate

Jānis Rožlapa

Roberts Ruševics

Marta Svitka

Harijs Tamms

Gunārs Veska

Kārlis Vītols

Daimona Ziediņa

Velta Zvirbule

1950 1

1952. gada izlaidums

15. izlaidums - 1953. gads 

Dzidra Blaus

Maiga Brēža

Elmārs Cers

Juris Cīrulis

Laima Cukura

Pāvils Daliņš

Dzintars Jansons

Lauma Kļava

Olga Krievāne

Velta Limbēna

Dāvids Limbēns

Velta Mazūre

Dzidra More

Rasma Muceniece

Vitolds Mucenieks

Līvija Ozola

Juris Ozoliņš

Tālivaldis Rozenblats

Edgars Viča

Skaidrīte Zariņa

Gunārs Ziemanis

Osvalds Zīvers

Vaira Zvanere 

16. izlaidums - 1954. gads 

Lida Alaina

Alains Leonīds

Aina Avotiņa

Smaida Avotiņa

Marija Bajareka

Mirdza Bērziņa

Ilze Cīrule

Aina Dastere

Gunta Dāme

Rita Draule

Jānis Draulis

Anita Dūmiņa

Gunārs Eglīte

Zigrida Gerstenfelde

Inta Grigore

Zinta Gulbe

Jānis Jančevskis

Leons Jančevskis

Vilis Kalniņš

Ilga Kārkliņa

Velta Kinne

Ērika Millija Kļaviņa 

Jānis Kanopkins

Ruta Krieviņa

Velta Kuzņecova

Velta Leckovņika

Ņina Lielause

Gaida Liniņa

Zigurds Markēvics

Laima Ozola

Agnese Rozenblate

Jānis Rozentāls

Lilija Simonoviča

Aija Skobļonova

Ēvalds Smoļaks

Skaidrīte Sukure

Artūrs Šepters

Valija Ūdre

Aina Veikena

Juris Veits

Ārija Vilka

Biruta Zaķe

Gunta Ziemule 

17. izlaidums - 1955. gads 

 Antoņina Akulāne

Vera Alaine

Rūta Anuška

Velta Auga

Mudīte Balode

Jānis Baltiņš

Liesma Bitniece

Anna Būrija

Tālis Dancis

Juris Deinolds

Pārsla Eiche

Daina Grīnberga

Aira Gulbe

Mirdza Kalniņa

Arvīds Kalniņš

Dzidra Knape

Marija Košerovska

Maiga Ķire

Rūdolfs Ķūķis

Agra Lācīte

Gunārs Lisovskis

Valda Muceniece

Mitrigeja Orlova

Viktorija Pašina

Andris Rozentāls

Vera Rozīte

Dzintra Sileniece

Raita Skobļonova

Skaidrīte Stilbe

Andrejs Strazdiņš

Pēteris Strazdiņš

Andris Strūka

Gunārs Šķērsts

Olga Tribocka

Leonīds Trofimovs

Rasma Vāvere

Brigita Zaķe

Raimonds Ziemulis 

 

18. izlaidums - 1956. gads 

Ausma Asne

Arturs Auns

Dainis Avotiņš

Māra Bērziņa

Andris Bērziņš

Juris Brencis

Larisa Buldure

Irēna Goldberga

Juris Griģelis

Sarmīte Grīnberga

Ņina Gruntmane

Andris Hemmelis

Irēna Igracaka

Emīlija Ikauniece

Valija Ikstiņa

Ingrīda Iņģiste

Ārija Kalpiņa

Aija Kangare

Telefīna Kanopkina

Maiga Kāposte

Rūta Kinne

Aivars Krusts

Ansis Krūmiņš

Laimdota Kuplā

Gaida Laiviņa  

Jānis Lauris

Arnolds Laurītis

Imants Lācis

Ojārs Leksers

Laima Leskinovičs

Ērika Lielause

Gunta Luzane

Jānis Maisiņš

Juris Markuss

Daiga Nadzīte

Sarmīte Nadzīte

Staņislava Pašina

Laima Peneze

Dzintra Rone

Daina Rozenblate

Lilija Ruševica

Aldis Sēne

Jānis Smoļenskis

Rūta Stilbe

Nikandrs Šimanis

Dzintra Šķērsts

Harijs Veģeris

Nikolajs Zīraps 

1956 7ab klases

1956. gada izlaidumā 7.a un 7.b klase

19. izlaidums - 1957. gads 

Alfrēds Baltiņš

Daina Bringina

Skaidrīte Ignatova

Zofija Kasparkēviča

Daina Knape

Irēna Krieviņa

Velta Kuzņecova

Ilze Ķēbere

Imants Ķēberis

Skaidrīte Markuse

Dzidra Purgale

Jānis Šics

Pēteris Šics

Andris Smukulis

Dainis Švika

Skaidrīte Tomasone

Inta Vilka 

Agris Agrums

Laimons Balaņins

Gunta Bērziņa

Kaija Ciguze

Raitis Eberharts

Paija Eglīte

Laimdota Grīnberga

Skaidrīte Ķigule

Ieva Marauska

Anita Purgale

Aija Pušpure

Juris Sēne

Maija Sēne

Ēriks Spriža

Ilga Valtiņa

Anna Zimorte

Agris Dancis 

 

1957

1957. gada izlaidumā

20. izlaidums - 1958. gads 

Vaira Bormane

Imants Buldurs

Maiga Cēbere

Māra Dedumiete

Anta Kaugare

Ilga Ķēbere

Alda Ķelpe

Ligita Laiviņa

Uldis Lībietis

Inta Laurīte 

 
 Agris Markuss

Anna Orlova

Vilis Pulciņš

Anna Rācene

Rasma Zīvere

Biruta Bindre

Andrs Daibe

Viesturs Daibe

Zigrīda Purgale 

1958

1958. gada izlaidumā

21. izlaidums - 1959. gads 

Jānis Anuška

Edgars Avotiņš

Indulis Āboliņš

Mirdza Bernavska

Rūta Bērziņa

Gunārs Bortkēvičs

Rasma Brence

Ārija Burkina

Edgars Ciguzis

Imants Cukurs

Vrančišeks Čapļa

Skaidrīte Čičevska

Andris Draulis

Dainis Gulbis

Jānis Jacīno

Dzintra Jansone 

 

Dzintra Kamaldniece

Skaidrīte Knape

Aldona Kruste

Uldis Ķēberis

Indra Matule

Biruta Pīre

Jānis Pulciņš

Gunta Sebre

Maija Sēne

Jānis Šmulāns

Uldis Tērmanis

Dainis Vāvere

Līga Venere

Vilis Zicāns

Ināra Vīcepa