1950-1959

13. izlaidums - 1950. gads

Gunārs Auga

Ēriks Blaus

Jānis Blaus

Rūta Cukure

Jānis Grundis

Pēteris Grundis

Jānis Ielītis

Gita Janīte

Elmārs Kalniņš

Inta Ķire

Dzidra Lāce  

Oļģerts Leksers

Aida Muceniece

Jānis Mucenieks

Rota Ozola

Lija Rostoka

Vitauts Rozīte

Laima Strazdiņa

Jānis Tupmacis

Gunta Zaķe

Aina Zvirgzdiņa

 

1950. gada izlaidums

14. izlaidums - 1951. gads

   

15. izlaidums - 1952. gads 

   

16. izlaidums - 1953. gads 

   

17. izlaidums - 1954. gads 

   

18. izlaidums - 1955. gads 

   

1950 1

1955. gada izlaidums

19. izlaidums - 1956. gads 

   

1956 7ab klases

1956. gada izlaidumā 7.a un 7.b klase

20. izlaidums - 1957. gads 

   

1957

1957. gada izlaidumā

21. izlaidums - 1958. gads 

   

1958

1958. gada izlaidumā

22. izlaidums - 1959. gads