Politiski represētie

1941. un 1949. gada politiski represētie

No Trikātas pagasta kopā tika izsūtīti vairāk kā 350 iedzīvotāji

1941. gadā deportētie:

Abuls Dāvis Dāvja d., dz. 1878. izs. adr. Valkas apr., Trikātas pag., Brutuļi

Akmentiņš Nikolajs Ernesta d., dz. 1906. izs. adr. Valkas apr., Trikātas pag., Veclekši

Dadzis Jūlijs Jāņa d., dz. 1893. izs. adr. Valkas apr., Trikātas pag., Dadži

Kalāce Leontīne Jāņa m., dz. 1898. lieta Nr. 16179, izs. adr. Valkas apr., Trikātas pag., Kalāči, nometin. vieta Krasnojarskas nov., Taimiras (Dolganu-Ņencu) nac. apv., Ustjjeņisejskas raj., atbrīvoš. dat. 1956.07.30.

Kamaldniece Alda Roberta m., dz. 1935. lieta Nr. 17133, izs. adr. Valkas apr., Trikātas pag., Jaunnaudītes, nometin. vieta Krasnojarskas nov., Kozuļkas raj., atbrīvoš. dat. 1946.08.15.

Kamaldniece Kristīne Mārča m., dz. 1908. lieta Nr. 17133, izs. adr. Valkas apr., Trikātas pag., Jaunnaudītes , nometin. vieta Krasnojarskas nov., Kozuļkas raj.

Kamaldnieks Roberts Pētera d., dz. 1906. lieta Nr. 17133, izs. adr. Valkas apr., Trikātas pag., Jaunnaudītes

Kamaldnieks Vairis Pētera d., dz. 1940. lieta Nr. 17133, izs. adr. Valkas apr., Trikātas pag., Jaunnaudītes , nometin. vieta Krasnojarskas nov., Kozuļkas raj., atbrīvoš. dat. 1946.08.15.

Kušķis Jūlijs Jāņa d., dz. 1893. izs. adr. Valkas apr., Trikātas pag., adrese nav zināma

Lūse Mārīte Eduarda m., dz. 1935. lieta Nr. 16393, izs. adr. Valkas apr., Trikātas pag., Jaunennes , nometin. vieta Krasnojarskas nov., Kozuļkas raj., atbrīvoš. dat. 1946.08.12.

Lūse Olga Jāņa m., dz. 1904. lieta Nr. 16393, izs. adr. Valkas apr., Trikātas pag., Jaunennes, nometin. vieta Krasnojarskas nov., Kozuļkas raj., atbrīvoš. dat. 1956.09.05.

Lūsis Eduards Pētera d., dz. 1903. lieta Nr. 16393, izs. adr. Valkas apr., Trikātas pag., Jaunennes

Rasa Arvīds Ernesta d., dz. 1905. lieta Nr. 14138, izs. adr. Valkas apr., Trikātas pag., Krusti

Rasa Jānis Arvīda d., dz. 1930. lieta Nr. 14138, izs. adr. Valkas apr., Trikātas pag., Krusti, nometin. vieta Krasnojarskas nov., Boļšojulujas raj. , atbrīvoš. dat. 1946.09.13.

Rasa Valija Kārļa m., dz. 1904. lieta Nr. 14138, izs. adr. Valkas apr., Trikātas pag., Krusti, nometin. vieta Krasnojarskas nov., Boļšojulujas raj. , atbrīvoš. dat. 1954.05.31.

Rasa Vija Arvīda m., dz. 1932. lieta Nr. 14138, izs. adr. Valkas apr., Trikātas pag., Krusti , nometin. vieta Krasnojarskas nov., Boļšojulujas raj. , atbrīvoš. dat. 1946.09.13.

1945. gadā deportētie:

Lūse Elza Kārļa m., dz. 1906, Valkas apr. Trikātas pag., Lūši; izsūt. 04.12.45, Tomskas apg. Tuganas raj., atbrīv. 15.12.50. Lieta Nr. 20566.

Lūse Judīte Hugo m., dz. 1930, Valkas apr. Trikātas pag., Lūši; izsūt. 04.12.45, Tomskas apg. Tuganas raj., atbrīv. 15.06.46. Lieta Nr. 20566.

Lūse Māra Hugo m., dz. 1940, Valkas apr. Trikātas pag., Lūši; izsūt. 04.12.45, Tomskas apg. Tuganas raj., atbrīv. 15.12.50. Lieta Nr. 20566.

1949. gadā deportētie:

Akmentiņa Alvīne Feliksa m., dz. 1914, Veclekši; izsūt. 25.03.49, Amūras apg. Kuibiševkas raj., atbrīv. 01.07.57, Amūras apg. Šimanovskas raj. Lieta Nr. 6118.

Aleksandrejs Ferdinands Jāņa d., dz. 1882, Strupi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 04.05.57, Omskas apg. Uļjanovskas raj. Lieta Nr. 5622.

Aleksandrejs Jānis Ferdinanda d., dz. 1919, Strupi; izsūt. 25.03.49, Omskas apg. Kaganovičas raj., atbrīv. 04.05.57. Lieta Nr. 5622.

Altīte Anna Pētera m., dz. 1895, Altīši; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 15.01.56. Lieta Nr. 4742.

Altītis Jānis Pētera d., dz. 1882, Altīši; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 15.01.56. Lieta Nr. 4742.

Aunītis Dāvis Jāņa d., dz. 1890, Krasti; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 09.08.55. Lieta Nr. 6223.

Aunīte Ella Dāvja m., dz. 1897, Krasti; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 09.08.55. Lieta Nr. 6223.

Āre Jānis Andreja d., dz. 1884, Vaigupi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 04.04.57. Lieta Nr. 5931.

Āre Pēteris Jāņa d., dz. 1920, Vaigupi; ieslodz. 01.11.43–02.11.53, Karlags, pēc tam specnometin. Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 07.06.57. Lieta Nr. 5931, 41042*, K.

Āre Laima Jāņa m., dz. 1923, Vaigupi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 04.04.57. Lieta Nr. 5931.

Balode Anna Pētera m., dz. 1891, Kalnadzērves; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 23.05.57. Lieta Nr. 6030.

Beiša Elza Mārča m., dz. 1907, Silzemnieki; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv.09.08.55. Lieta Nr. 5615.

Beiša Velta Kārļa m., dz. 1938, Klešas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 26.06.52. Lieta Nr. 6005.

Beiša Harijs Hugo d., dz. 1939, Silzemnieki; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 09.08.55. Lieta Nr. 5615.

Bērts Jānis Pētera d., dz. 1886, Kalnadzērves; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 23.05.57. Lieta Nr. 6030.

Bērts Alma Pētera m., dz. 1891, Kalnadzērves; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 23.05.57. Lieta Nr. 6030.

Bērtulsons Pēteris Dāvja d., dz. 1891, Subrickas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 23.05.57. Lieta Nr. 5800.

Bērtulsone Elza Pētera m., dz. 1898, Subrickas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 23.05.57. Lieta Nr. 5800.

Bērtulsone Ilga Pētera m., dz. 1924, Subrickas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 23.05.57. Lieta Nr. 5800.

Biķe Hilda Pētera m., dz. 1898, Vaiģupi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 29.02.56. Lieta Nr. 5931.

Boža Paulīna Jāņa m., dz. 1917, Ielītes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 22.02.60. Lieta Nr. 3800.

Boža Dzidra Eduarda m., dz. 1943, Ielītes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 22.02.60. Lieta Nr. 3800.

Boža Valentīna Eduarda m., dz. 1944, Ielītes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 22.02.60. Lieta Nr. 3800.

Boža Smaida Eduarda m., dz. 1948, Ielītes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 22.02.60. Lieta Nr. 3800.

Brikmane Anna Pētera m., dz. 1894, Vecbiķernieki; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 13.09.56. Lieta Nr. 3788.

Brikmane Ausma Alberta m., dz. 1925, Vecbiķernieki; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 13.09.56. Lieta Nr. 3788.

Brikmane Velta Alberta m., dz. 1930, Vecbiķernieki; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 13.09.56. Lieta Nr. 3788.

Brikmanis Andrejs Vasilija d., dz. 1948, Vecbiķernieki; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 13.09.56. Lieta Nr. 3788.

Buka Augusts Jāņa d., dz. 1898, Jurģi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 18.08.55. Lieta Nr. 6011.

Ceriņa Betija Pētera m., dz. 1897, Mārtnēni; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 03.12.55, Omskas apg. Kaganovičas raj. Lieta Nr. 5937.

Cēbers Jānis Dāvja d., dz. 1899, Ložas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 28.05.56. Lieta Nr. 4743.

Cēbere Hilda Jāņa m., dz. 1903, Ložas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 17.04.56. Lieta Nr. 4743.

Cēbere Ausma Jāņa m., dz. 1928, Ložas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 13.07.56. Lieta Nr. 4743.

Cēbers Jānis Jāņa d., dz. 1930, Ložas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 28.05.56. Lieta Nr. 4743.

Cēbers Imants Jāņa d., dz. 1932, Ložas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 28.05.56. Lieta Nr. 4743.

Cēbere Rita Jāņa m., dz. 1934, Ložas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 28.05.56. Lieta Nr. 4743.

Cēbere Hilda Jāņa m., dz. 1941, Ložas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 28.05.56. Lieta Nr. 4743.

Cēbere Maiga Jāņa m., dz. 1943, Ložas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 28.05.56. Lieta Nr. 4743.

Cēbers Pēteris Dāvja d., dz. 1889, Ložas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 28.05.56. Lieta Nr. 4743.

Cimdiņa Alma Andreja m., dz. 1905, Vadži; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 29.02.56. Lieta Nr. 6006.

Cimdiņa Rasma Pētera m., dz. 1943, Vadži; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 29.02.56. Lieta Nr. 6006.

Cimdiņa Marija Gusta m., dz. 1888, Vadži; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 29.02.56. Lieta Nr. 6006.

Cimdiņš Pēteris Dāvja d., dz. 1878, Vadži; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 29.02.56. Lieta Nr. 6006.

Dadze Marianna Andreja m., dz. 1910, Jaundadži; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 18.04.57. Lieta Nr. 6136.

Dadzis Roberts Jēkaba d., dz. 1943, Jaundadži; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 18.04.57. Lieta Nr. 6136.

Daliņa Emma Teodora m., dz. 1905, Kalnrēžas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 12.07.56. Lieta Nr. 5959.

Daliņš Jānis Pētera d., dz. 1900, Kalnrēžas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 12.07.56. Lieta Nr. 5959.

Daliņa Ilga Jāņa m., dz. 1935, Kalnrēžas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 12.07.56. Lieta Nr. 5959.

Daliņš Edgars Jāņa d., dz. 1937, Kalnrēžas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 12.07.56. Lieta Nr. 5959.

Dekmeiers Eduards Mārča d., dz. 1883, Ratnieki; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 26.11.56. Lieta Nr. 6235.

Dekmeiere Alma Jāņa m., dz. 1899, Ratnieki; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 21.12.56. Lieta Nr. 6235.

Dekmeiere Ruta Eduarda m., dz. 1930, Ratnieki; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 21.12.56. Lieta Nr. 6235.

Dekmeiere Zaiga Eduarda m., dz. 1941, Ratnieki; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 21.12.56. Lieta Nr. 6235.

Dekmeiere Anta Eduarda m., dz. 1943, Ratnieki; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 21.12.56. Lieta Nr. 6235.

Dekmeiere Kristīne Mārča m., dz. 1874, Ratnieki; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., mirusi 1953. Lieta Nr. 6235.

Dekmeijers Dāvis Mārča d., dz. 1898, Jaunķeveti; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 13.03.57. Lieta Nr. 5936.

Dekmeijere Alvīne Pētera m., dz. 1908, Jaunķeveti; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 13.03.57. Lieta Nr. 5936.

Dekmeijere Dzidra Dāvja m., dz. 1934, Jaunķeveti; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 13.03.57. Lieta Nr. 5936.

Drande Inta Pētera m., dz. 1930, Zariņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 30.07.56. Lieta Nr. 6230.

Draulis Jūlijs Pētera d., dz. 1887, Mārtnēni; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 12.05.57, Omskas apg. Kaganovičas raj. Lieta Nr. 5937.

Draule Valija Jūlija m., dz. 1926, Mārtnēni; izsūt. 27.03.49, Omskas apg. Kaganovičas raj., atbrīv. 12.05.57. Lieta Nr. 5937.

Draule Zenta Pētera m., dz. 1906, Jaunmustes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 07.03.57. Lieta Nr. 9494.

Draulis Zigurds Kārļa d., dz. 1943, Jaunmustes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 07.03.57. Lieta Nr. 9494.

Dzilna Jānis Kārļa d., dz. 1897, Kaņepes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., miris 18.08.49. Lieta Nr. 5806.

Dzilna Anna Dāvja m., dz. 1890, Kaņepes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 21.06.55. Lieta Nr. 5806.

Dzirkalis Kārlis Kārļa d., dz. 1893, Salānieši; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 05.06.56. Lieta Nr. 5908.

Dzirkale Lizete Jura m., dz. 1902, Salānieši; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 05.06.56. Lieta Nr. 5908.

Dzirkale Rita Kārļa m., dz. 1927, Salānieši; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 05.06.56. Lieta Nr. 5908.

Dzirkalis Roberts Kārļa d., dz. 1938, Salānieši; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 05.06.56. Lieta Nr. 5908.

Eberharde Kristīne Jāņa m., dz. 1880, Ložas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., mirusi 1950. Lieta Nr. 4743.

Eberharte Velta Dāvja m., dz. 1934, Celmiņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 28.08.56. Lieta Nr. 7155.

Eberharte Zenta Dāvja m., dz. 1936, Celmiņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 04.09.56. Lieta Nr. 7155.

Gaiss Minna Friča m., dz. 1888, Šķetras; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 27.07.56. Lieta Nr. 6150.

Gaiss Anna Dāvja m., dz. 1913, Šķetras; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., mirusi 1949. Lieta Nr. 6150.

Gādigs Indriķis Gustava d., dz. 1884, Vecbarauskas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 02.11.56. Lieta Nr. 5932.

Gādigs Marija Ijaba m., dz. 1887, Vecbarauskas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 02.11.56. Lieta Nr. 5932.

Gādigs Marta Pētera m., dz. 1913, Vecbarauskas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 20.11.56. Lieta Nr. 5932.

Gādigs Dzintra Pētera m., dz. 1937, Vecbarauskas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas

raj., atbrīv. 20.11.56. Lieta Nr. 5932.

Gādigs Mairita Pētera m., dz. 1941, Vecbarauskas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 20.11.56. Lieta Nr. 5932.

Grunde Milda Augusta m., dz. 1912, Bērzkalni; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 06.06.56. Lieta Nr. 11.

Grundis Guntis Pētera d., dz. 1936, Bērzkalni; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 06.06.56. Lieta Nr. 11.

Grundis Imants Pētera d., dz. 1940, Bērzkalni; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 06.06.56. Lieta Nr. 11.

Grunde Maija Pētera m., dz. 1946, Bērzkalni; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 06.06.56. Lieta Nr. 11.

Ielīte Anna Paulīnas m., dz. 1937, Ielītes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 22.02.60. Lieta Nr. 3800.

Ielītis Dāvis Dāvja d., dz. 1904, Lazdukalni; izsūt. 26.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 10.12.56. Lieta Nr. 5935.

Ielīte Marta Gotharda m., dz. 1899, Lazdukalni; izsūt. 26.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 10.12.56. Lieta Nr. 5935.

Ielīte Maiga Dāvja m., dz. 1932, Lazdukalni; izsūt. 26.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 10.12.56. Lieta Nr. 5935.

Ielīte Aina Dāvja m., dz. 1935, Lazdukalni; izsūt. 26.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 10.12.56. Lieta Nr. 5935.

Ielītis Raimonds Dāvja d., dz. 1943, Lazdukalni; izsūt. 26.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 10.12.56. Lieta Nr. 5935.

Ielīte Anna Dāvja m., dz. 1868, Lazdukalni; izsūt. 26.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., mirusi 1949. Lieta Nr. 5935.

Iņģiste Emma Friča m., dz. 1889, Zariņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 24.11.55. Lieta Nr. 6230.

Indriksons Jānis Ādama d., dz. 1898, Upītes; izsūt. 25.03.49, Omskas apg. Kaganovičas raj., atbrīv. 15.02.56. Lieta Nr. 6151.

Jansons Pēteris Jāņa d., dz. 1901, Jaunstepi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 04.04.57. Lieta Nr. 5802.

Jansone Olga Pētera m., dz. 1900, Jaunstepi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., mirusi 20.03.56. Lieta Nr. 5802.

Jansone Elza Jāņa m., dz. 1905, Jaunstepi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 04.04.57. Lieta Nr. 5802.

Jansone Emma Miķeļa m., dz. 1876, Jaunstepi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 04.04.57. Lieta Nr. 5802.

Jansone Marija Dāvja m., dz. 1883, Lēlītes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 22.11.54. Lieta Nr. 6220.

Jubass Olga Pētera m., dz. 1908, Smeiļi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 03.10.56. Lieta Nr. 5620.

Jubass Māra Jāņa m., dz. 1939, Smeiļi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 03.10.56. Lieta Nr. 5620.

Jubass Pēteris Jāņa d., dz. 1940, Smeiļi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 03.10.56. Lieta Nr. 5620.

Jubass Laima Jāņa m., dz. 1944, Smeiļi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 03.10.56. Lieta Nr. 5620.

Kaģe Maiga Jāņa m., dz. 1927, Bērši; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 27.06.56. Lieta Nr. 6114.

Kaģis Uldis Jāņa d., dz. 1930, Bērši; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 27.06.56. Lieta Nr. 6114.

Kalāce Marija Dāvja m., dz. 1885, Naudieši; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 06.03.56. Lieta Nr. 9220.

Kalēja Anna Jāņa m., dz. 1877, Čurmas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., mirusi 1953. Lieta Nr. 5918.

Kalēja Minna Mārča m., dz. 1880, Vecmājas; izsūt. 26.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 08.10.54. Lieta Nr. 6148.

Kalniņa Anna Pētera m., dz. 1905, Rušas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 04.02.56. Lieta Nr. 6116.

Kalniņš Jānis Kārļa d., dz. 1929, Rušas; izsūt. 25.03.49 (Valmieras apriņķis,, Valmiera, Vītolu iela 4–9), Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 15.06.57. Lieta Nr. 6116.

Kalniņš Gunārs Kārļa d., dz. 1939, Rušas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 10.09.54. Lieta Nr. 6116.

Kalniņa Elza Kārļa m., dz. 1940, Rušas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 10.09.54. Lieta Nr. 6116.

Kalniņa Emma Pētera m., dz. 1882, Purmaļi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 18.08.55. Lieta Nr. 6078.

Kalvītis Jānis Jēkaba d., dz. 1883, Āķi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 19.06.57. Lieta Nr. 6066.

Kalvīte Aira Jāņa m., dz. 1947, Āķi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 22.04.58. Lieta Nr. 6066.

Kalvīte Helēna Kārļa m., dz. 1922, Āķi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 22.04.58. Lieta Nr. 6066.

Kalvītis Jānis Dāvja d., dz. 1883, Ķikuti; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., miris 1955. Lieta Nr. 5818.

Kalvīte Anna Pētera m., dz. 1892, Ķikuti; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 21.06.56. Lieta Nr. 5818.

Kalvīte Valija Jāņa m., dz. 1913, Ķikuti; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 21.06.56. Lieta Nr. 5818.

Kalvīte Vera Jāņa m., dz. 1918, Ķikuti; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 21.06.56. Lieta Nr. 5818.

Kaļiņš Kārlis Dāvja d., dz. 1892, Oliņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 08.05.56. Lieta Nr. 9221.

Kaļiņa Matilde Kārļa m., dz. 1894, Oliņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 06.03.56. Lieta Nr. 9221.

Kamaldniece Emma Jāņa m., dz. 1885, Jaunnaudītes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 18.09.54. Lieta Nr. 6079.

Kampuse Elza Dāvja m., dz. 1902, Ložas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 28.05.56. Lieta Nr. 4743.

Kaupe Dāvids Dāvida d., dz. 1905, Purbekas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 22.10.56. Lieta Nr. 5819.

Kaupe Marta Mārča m., dz. 1911, Purbekas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 22.10.56. Lieta Nr. 5819.

Kaupe Andis Dāvida d., dz. 1941, Purbekas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 22.10.56. Lieta Nr. 5819.

Kaupe Dainis Dāvida d., dz. 1942, Purbekas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 22.10.56. Lieta Nr. 5819.

Kaupe Ilze Dāvida m., dz. 1945, Purbekas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 22.10.56. Lieta Nr. 5819.

Kaupe Alma Miķeļa m., dz. 1908, Tomiņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 18.11.55. Lieta Nr. 5952.

Kaupe Berta Kārļa m., dz. 1933, Tomiņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 06.12.55. Lieta Nr. 5952.

Kaupe Andris Kārļa d., dz. 1937, Tomiņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 18.11.55. Lieta Nr. 5952.

Kaupe Kārlis Kārļa d., dz. 1939, Tomiņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 18.11.55. Lieta Nr. 5952.

Kaupe Imants Kārļa d., dz. 1941, Tomiņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 18.11.55. Lieta Nr. 5952.

Kaupe Dzintra Kārļa m., dz. 1945, Tomiņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 18.11.55. Lieta Nr. 5952.

Kaupe Emma Dāvja m., dz. 1875, Tomiņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 18.11.55. Lieta Nr. 5952.

Kēbere Anna Andreja m., dz. 1877, Strupi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., mirusi 17.12.52. Lieta Nr. 5622.

Kleša Jānis Jāņa d., dz. 1904, Klešas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 08.10.56. Lieta Nr. 6005.

Kleša Anna Kārļa m., dz. 1908, Klešas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 08.10.56. Lieta Nr. 6005.

Krepaiče Edīte Jēkaba m., dz. 1899, Lejasrukas (Lejas Rūķi); izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., par atbrīv. ziņu nav. Lieta Nr. 6104.

Krieviņš Pēteris Jāņa d., dz. 1897, Zariņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 24.11.55. Lieta Nr. 6230.

Krieviņa Marina Jēkaba m., dz. 1870, Zariņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 24.11.55. Lieta Nr. 6230.

Krujelis Dāvis Dāvja d., dz. 1886, Krujēļi; izsūt. 25.03.49 (Vecpīdolas), Omskas apg. Kaganovičas raj., miris 07.02.55, Omskas apg., Omska. Lieta Nr. 6064.

Krujele Emīlija Mārča m., dz. 1889, Krujēļi; izsūt. 25.03.49 (Vecpīdolas), Omskas apg. Kaganovičas raj., atbrīv. 27.03.57. Lieta Nr. 6064.

Krujelis Paulis Dāvja d., dz. 1927, Krujēļi; izsūt. 27.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 27.03.57, Omskas apg. Uļjanovskas raj. Lieta Nr. 6064.

Krujele Skaidrīte Dāvja m., dz. 1930, Krujēļi; izsūt. 25.03.49 (Vecpīdolas), Omskas apg. Kaganovičas raj., atbrīv. 29.01.57. Lieta Nr. 6064.

Krujelis Jānis Dāvja d., dz. 1892, Vēsmiņas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 13.10.56. Lieta Nr. 6010.

Krujele Alma Jāņa m., dz. 1901, Vēsmiņas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 13.10.56. Lieta Nr. 6010.

Krujelis Jānis Elmārs Jāņa d., dz. 1935, Vēsmiņas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 13.10.56. Lieta Nr. 6010.

Kuplis Eduards Jāņa d., dz. 1885, Silzemnieki; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., miris 06.11.49. Lieta Nr. 5615.

Kuplis Pēteris Jāņa d., dz. 1889, Silzemnieki; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 21.03.57. Lieta Nr. 5615.

Kuplis Hugo Jāņa d., dz. 1897, Silzemnieki; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 21.03.57. Lieta Nr. 5615.

Ķepītis Jānis Jāņa d., dz. 1875, Māliņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 14.06.56. Lieta Nr. 4353.

Ķepīte Alma Leontīne Hermaņa m., dz. 1904, Māliņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 14.06.56. Lieta Nr. 4353.

Ķepītis Harijs Jāņa d., dz. 1928, Māliņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 14.06.56. Lieta Nr. 4353.

Ķepīte Dzidra Jāņa m., dz. 1931, Māliņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 14.06.56. Lieta Nr. 4353.

Ķepīte Elfrīda Dāvja m., dz. 1903, Veckūkuri; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 21.12.56. Lieta Nr. 5829.

Ķepīte Kristīne Kārļa m., dz. 1894, Barīsi; izsūt. 25.03.49, Omskas apg. Kaganovičas raj., atbrīv. 30.11.56, Omskas apg. Uļjanovskas raj. Lieta Nr. 6204.

Ķepītis Paulis Rūdolfa d., dz. 1930, Barīsi; izsūt. 03.09.52 (Ogres raj. Lielvārdes c/p, Senči), Omskas apg. Kaganovičas raj., atbrīv. 30.11.56, Omskas apg. Uļjanovskas raj. Lieta Nr. 6204.

Ķepīte Zelma Jēkaba m., dz. 1905, Jaunkūkuri; izsūt. 14.09.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 25.05.57. Lieta Nr. 6110.

Ķepītis Jānis Voldemāra d., dz. 1937, Jaunkūkuri; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 25.05.57. Lieta Nr. 6110.

Ķepītis Raitis Voldemāra d., dz. 1944, Jaunkūkuri; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 25.05.57. Lieta Nr. 6110.

Ķepītis Jānis Pētera d., dz. 1879, Jaunmustes; izsūt. 18.03.53, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 07.03.57. Lieta Nr. 9494.

Ķēbers Roberts Dāvja d., dz. 1904, Vecrudiņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 13.02.56. Lieta Nr. 4533.

Ķēbere Kristīne Jāņa m., dz. 1892, Vecrudiņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 13.02.56. Lieta Nr. 4533.

Ķēbere Skaidrīte Roberta m., dz. 1940, Vecrudiņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 13.02.56. Lieta Nr. 4533.

Ķēbere Aina Roberta m., dz. 1944, Vecrudiņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 13.02.56. Lieta Nr. 4533.

Ķēbere Olga Pētera m., dz. 1918, Vecrudiņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 13.02.56. Lieta Nr. 4533.

Ķēbers Kārlis Pētera d., dz. 1901, Jaunkausiņi; izsūt. 25.03.49 (Brūveļi), Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 25.05.57. Lieta Nr. 6069.

Ķēbere Anna Pētera m., dz. 1915, Jaunkausiņi; izsūt. 25.03.49 (Brūveļi), Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 25.05.57. Lieta Nr. 6069.

Ķēbere Irēna Kārļa m., dz. 1942, Jaunkausiņi; izsūt. 25.03.49 (Brūveļi), Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 25.05.57. Lieta Nr. 6069.

Ķēbers Kārlis Kārļa d., dz. 1943, Jaunkausiņi; izsūt. 25.03.49 (Brūveļi), Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 25.05.57. Lieta Nr. 6069.

Ķēbers Ansis Kārļa d., dz. 1945, Jaunkausiņi; izsūt. 25.03.49 (Brūveļi), Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 25.05.57. Lieta Nr. 6069.

Ķēbere Kristīne Miķeļa m., dz. 1872, Jaunkausiņi; izsūt. 25.03.49 (Brūveļi), Tomskas apg. Zirjanskas raj., mirusi 17.04.55. Lieta Nr. 6069.

Laimiņa Hildegarde Kārļa m., dz. 1873, Vaigupi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 07.03.57. Lieta Nr. 5931.

Leimane Emma Friča m., dz. 1904, Brīvzemnieki; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 21.06.56. Lieta Nr. 6218.

Leimane Minna Jāņa m., dz. 1888, Vecstaldoti; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., mirusi 08.04.49. Lieta Nr. 5200.

Leimane Anna Jāņa m., dz. 1890, Vecstaldoti; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 15.01.56. Lieta Nr. 5200.

Leimanis Jānis Pētera d., dz. 1877, Leimaņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., miris 27.05.56. Lieta Nr. 6147.

Leimane Emma Dāvja m., dz. 1885, Leimaņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., mirusi 27.05.52. Lieta Nr. 6147.

Lielā Emma Pētera m., dz. 1882, Altīši; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., par atbrīv. ziņu nav. Lieta Nr. 4742.

Lielmanis Augusts Dāvja d., dz. 1882, Vecknipes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., miris 22.06.54. Lieta Nr. 5809.

Lielmane Anna Dāvja m., dz. 1895, Vecknipes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 18.04.57. Lieta Nr. 5809.

Lielmane Berta Jāņa m., dz. 1897, Vecknipes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 18.04.57. Lieta Nr. 5809.

Lielmane Marija Pētera m., dz. 1862, Vecknipes; izsūt. 25.03.49, mirusi ceļā 04.04.49, Išimas stacija. Lieta Nr. 5809.

Lūsis Roberts Kārļa d., dz. 1901, Tārpiņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 18.04.57. Lieta Nr. 6154.

Lūsis Kārlis Kārļa d., dz. 1905, Tārpiņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., miris 27.02.51. Lieta Nr. 6154.

Lūse Valija Pētera m., dz. 1915, Tārpiņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 18.04.57. Lieta Nr. 6154.

Lūse Anna Roberta m., dz. 1943, Tārpiņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 18.04.57. Lieta Nr. 6154.

Lūse Minna Dāvida m., dz. 1876, Tārpiņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 18.04.57. Lieta Nr. 6154.

Markova Emīlija Andreja m., dz. 1873, Rušas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., mirusi 1949. Lieta Nr. 6116.

Markovs Pēteris Andreja d., dz. 1877, Rušas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 04.02.56. Lieta Nr. 6116.

Matveja Marija Dāvja m., dz. 1875, Jaunkūkuri; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 25.05.57. Lieta Nr. 6110.

Meirāns Hermanis Dāvja d., dz. 1882, Veckeventi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 15.06.55. Lieta Nr. 5942.

Meirāne Anna Dāvja m., dz. 1889, Veckeventi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 10.06.55. Lieta Nr. 5942.

Meirāne Marta Dāvja m., dz. 1889, Veckeventi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 15.06.55. Lieta Nr. 5942.

Meirāns Dāvis Dāvja d., dz. 1892, Veckeventi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 15.06.55. Lieta Nr. 5942.

Mežīte Anna Jāņa m., dz. 1882, Kaupi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 18.09.57. Lieta Nr. 6200.

Mežīte Anna Dāvja m., dz. 1894, Kaupi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 18.09.57. Lieta Nr. 6200.

Mežītis Mārcis Jāņa d., dz. 1879, Kaupi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 18.09.57. Lieta Nr. 6200.

Mežīte Helēna Jāņa m., dz. 1891, Kaupi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., mirusi 1954. Lieta Nr. 6200.

Mežīte Ārija Mārča m., dz. 1936, Kaupi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 18.09.57. Lieta Nr. 6200.

Miksīte Emma Jāņa m., dz. 1885, Vecknipes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 18.04.57. Lieta Nr. 5809.

Miksīte Karlīne Pētera m., dz. 1899, Jauninduļi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 08.07.57. Lieta Nr. 5929.

Miksīte Aina Dāvja m., dz. 1926, Jauninduļi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 08.07.57. Lieta Nr. 5929.

Moris Pēteris Jāņa d., dz. 1883, Vilkaudzes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 05.11.55. Lieta Nr. 9.

Muižniece Emma Dāvida m., dz. 1894, Vecmuižnieki; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 24.11.55. Lieta Nr. 5842.

Mušķe Olga Dāvja m., dz. 1906, Vecmustes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 08.09.56. Lieta Nr. 6214.

Mušķis Vilis Pētera d., dz. 1939, Vecmustes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 08.09.56. Lieta Nr. 6214.

Mušķe Ilga Pētera m., dz. 1944, Vecmustes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 08.09.56. Lieta Nr. 6214.

Mūrnieks Pēteris Jāņa d., dz. 1900, Mūrnieki; ieslodz. 23.01.45–17.08.49, Tagillags, pēc tam specnometin. Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 23.05.57. Lieta Nr. 6129, K.

Mūrniece Austra Jāņa m., dz. 1910, Mūrnieki; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 23.05.57. Lieta Nr. 6129.

Mūrniece Baiba Pētera m., dz. 1940, Mūrnieki; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 23.05.57. Lieta Nr. 6129.

Mūrniece Māra Pētera m., dz. 1943, Mūrnieki; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 23.05.57. Lieta Nr. 6129.

Norberts Vilis Jevdokija d., dz. 1869, Kaķi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., miris 1949. Lieta Nr. 5760.

Norberts Augusts Viļa d., dz. 1898, Kaķi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 28.08.56. Lieta Nr. 5760.

Norberta Berta Dāvja m., dz. 1899, Kaķi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 28.08.56. Lieta Nr. 5760.

Paizo Andrejs Miķeļa d., dz. 1868, Vadži; izsūt. 25.03.49, miris ceļā 30.03.49. Lieta Nr. 6006.

Pelcis Dāvis Toma d., dz. 1876, Celmiņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., miris 04.04.50. Lieta Nr. 7155.

Pelce Emma Dāvja m., dz. 1878, Celmiņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 04.09.56. Lieta Nr. 7155.

Pētersons Kārlis Augusta d., dz. 1868, Luņķi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., miris 1954. Lieta Nr. 5905.

Pētersone Minna Jāņa m., dz. 1876, Luņķi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., mirusi 1951. Lieta Nr. 5905.

Pētersons Kārlis Kārļa d., dz. 1906, Luņķi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 22.10.56. Lieta Nr. 5905.

Pētersone Anna Mārča m., dz. 1911, Luņķi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 22.10.56. Lieta Nr. 5905.

Pētersons Kārlis Kārļa d., dz. 1932, Luņķi; izsūt. 26.03.49 (Valmieras apriņķis,, Valmiera, Podnieku iela 7), Amūras apg. Kuibiševkas raj., atbrīv. 22.10.56, Tomskas apg. Zirjanskas raj. Lieta Nr. 5905.

Pētersons Imants Kārļa d., dz. 1944, Luņķi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 22.10.56. Lieta Nr. 5905.

Pīrs Irma Jēkaba m., dz. 1902, Bākšas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., mirusi 1949, septembrī. Lieta Nr. 3807.

Pīrs Dzidra Eduarda m., dz. 1927, Bākšas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 16.08.57. Lieta Nr. 3807.

Pīrs Skaidrīte Eduarda m., dz. 1930, Bākšas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 16.08.57. Lieta Nr. 3807.

Pīrs Marija Eduarda m., dz. 1933, Bākšas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., mirusi 1955, oktobrī. Lieta Nr. 3807.

Pīrs Mārtiņš Eduarda d., dz. 1936, Bākšas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 16.08.57. Lieta Nr. 3807.

Pīrs Anna Eduarda m., dz. 1941, Bākšas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 16.08.57. Lieta Nr. 3807.

Preimanis Pēteris Dāvja d., dz. 1906, Rīsmetes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 23.05.56. Lieta Nr. 5807.

Preimane Anna Dāvja m., dz. 1907, Rīsmetes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 23.05.56. Lieta Nr. 5807.

Preimanis Jānis Pētera d., dz. 1936, Rīsmetes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 23.05.56. Lieta Nr. 5807.

Preimanis Pēteris Pētera d., dz. 1940, Rīsmetes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 23.05.56. Lieta Nr. 5807.

Preimanis Aivars Pētera d., dz. 1943, Rīsmetes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 23.05.56. Lieta Nr. 5807.

Puika Hermanis Miķeļa d., dz. 1880, Jaunstrūkas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 26.11.56. Lieta Nr. 5827.

Puika Karlīne Kārļa m., dz. 1899, Jaunstrūkas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 26.11.56. Lieta Nr. 5827.

Puika Kārlis Oļģerts Hermaņa d., dz. 1930, Jaunstrūkas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 26.11.56. Lieta Nr. 5827.

Puika Anna Miķeļa m., dz. 1886, Jaunstrūkas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 26.11.56. Lieta Nr. 5827.

Purbeks Jānis Dāvja d., dz. 1903, Čurmas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 06.09.56. Lieta Nr. 5918.

Purbeka Karlīne Jāņa m., dz. 1873, Čurmas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 06.09.56. Lieta Nr. 5918.

Pūce Jānis Jāņa d., dz. 1922, Ķīķas; izsūt. 25.03.49, Omskas apg. Kaganovičas raj., atbrīv. 20.06.55. Lieta Nr. 18135.

Pūce Ausma Jāņa m., dz. 1928, Ķīķas; izsūt. 25.03.49, Omskas apg. Kaganovičas raj., atbrīv. 20.06.55. Lieta Nr. 18135.

Rakens Alma Pētera m., dz. 1909, Bāliņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 21.01.59. Lieta Nr. 151.

Rakens Maiga Valfrīda m., dz. 1932, Bāliņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 21.01.59. Lieta Nr. 151.

Rakens Līga Valfrīda m., dz. 1935, Bāliņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 27.05.58. Lieta Nr. 151.

Rakens Zigfrīds Valfrīda d., dz. 1938, Bāliņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 27.05.58. Lieta Nr. 151.

Rakštelēna Damitīlija Toma m., dz. 1876, Jaundadži; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 18.04.57. Lieta Nr. 6136.

Rensone Marija Pētera m., dz. 1876, Kalnrēžas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., mirusi 1951. Lieta Nr. 5959.

Ribelis Jānis Kārļa d., dz. 1884, Kulači; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Asinas raj., miris 09.04.53. Lieta Nr. 6185.

Ribele Anna Jāņa m., dz. 1903, Kulači; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Asinas raj., atbrīv. 15.03.56. Lieta Nr. 6185.

Rone Kristīne Jāņa m., dz. 1868, Roņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., mirusi 1949. Lieta Nr. 5089.

Rone Alvīne Pētera m., dz. 1902, Roņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 07.05.56. Lieta Nr. 5089.

Rozenberga Marija Pētera m., dz. 1891, Vētras; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 06.09.55. Lieta Nr. 5595.

Rozenblate Emma Jēkaba m., dz. 1886, Meļķi; izsūt. 28.03.49, Omskas apg. Kaganovičas raj., atbrīv. 31.08.56, Omskas apg. Uļjanovskas raj. Lieta Nr. 4352.

Rozenblate Skaidrīte Pētera m., dz. 1910, Meļķi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 30.01.57. Lieta Nr. 4352.

Rozenblate Zelma Pētera m., dz. 1916, Meļķi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 30.01.57. Lieta Nr. 4352.

Rubenis Jēkabs Dāvja d., dz. 1887, Jaunšķērkalni; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 18.05.55. Lieta Nr. 8230.

Rudzīte Betija Jēkaba m., dz. 1876, Liemaņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 07.03.57. Lieta Nr. 6156.

Rudzītis Edgars Andreja d., dz. 1909, Liemaņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 07.03.57. Lieta Nr. 6156.

Rudzīte Olga Dāvja m., dz. 1909, Liemaņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 07.03.57. Lieta Nr. 6156.

Rudzīte Maija Edgara m., dz. 1938, Liemaņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 07.03.57. Lieta Nr. 6156.

Rudzītis Pēteris Edgara d., dz. 1948, Liemaņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 07.03.57. Lieta Nr. 6156.

Sārs Oskars Pētera d., dz. 1876, Ozoli; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., miris 1950. Lieta Nr. 5840.

Sārs Jūlija Ludviga m., dz. 1885, Ozoli; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 24.01.57. Lieta Nr. 5840.

Sēne Andris Pētera d., dz. 1948, Sēnes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 02.03.58. Lieta Nr. 6070.

Sēne Pēteris Pētera d., dz. 1900, Sēnes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 02.03.58. Lieta Nr. 6070.

Sēne Marta Indriķa m., dz. 1915, Sēnes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 02.03.58. Lieta Nr. 6070.

Sēne Austra Pētera m., dz. 1939, Sēnes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 02.03.58. Lieta Nr. 6070.

Sēne Jānis Pētera d., dz. 1940, Sēnes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 02.03.58. Lieta Nr. 6070.

Sēne Silvija Pētera m., dz. 1941, Sēnes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 02.03.58. Lieta Nr. 6070.

Sēne Rita Pētera m., dz. 1943, Sēnes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 02.03.58. Lieta Nr. 6070.

Sēne Vilnis Pētera d., dz. 1944, Sēnes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 02.03.58. Lieta Nr. 6070.

Spunde Minna Jāņa m., dz. 1894, Rozes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 03.09.55. Lieta Nr. 105.

Stilbe Jānis Pētera d., dz. 1887, Stilbes; izsūt. 07.04.53 (Valkas raj. Trikātas c., Ūdriņi), Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 03.04.58. Lieta Nr. 6024.

Stilbe Marta Pētera m., dz. 1892, Stilbes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 03.04.58. Lieta Nr. 6024.

Sukse Zenta Oskara m., dz. 1908, Ozoli; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., mirusi 05.09.50. Lieta Nr. 5840.

Sukse Baiba Dāvja m., dz. 1934, Ozoli; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 28.01.57, Tomskas apg., Tomska. Lieta Nr. 5840.

Suksis Romāns Dāvja d., dz. 1934, Ozoli; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 24.01.57. Lieta Nr. 5840.

Sukse Velta Oskara m., dz. 1912, Vecības; izsūt. 25.03.49 (Rušas), Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 23.05.57. Lieta Nr. 6031.

Sukse Aija Pētera m., dz. 1939, Vecības; izsūt. 25.03.49 (Rušas), Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 23.05.57. Lieta Nr. 6031.

Sukse Rudīte Pētera m., dz. 1942, Vecības; izsūt. 25.03.49 (Rušas), Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 23.05.57. Lieta Nr. 6031.

Suksis Edvīns Pētera d., dz. 1945, Vecības; izsūt. 25.03.49 (Rušas), Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 23.05.57. Lieta Nr. 6031.

Sukse Kristīne Andreja m., dz. 1877, Vecības; izsūt. 25.03.49 (Rušas), Tomskas apg. Zirjanskas raj., mirusi 1950. Lieta Nr. 6031.

Šmits Pēteris Jāņa d., dz. 1888, Klētnieki; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 01.03.57. Lieta Nr. 5919.

Šmits Emma Pētera m., dz. 1909, Klētnieki; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 01.03.57. Lieta Nr. 5919.

Šmits Rasma Pētera m., dz. 1938, Klētnieki; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 29.09.54. Lieta Nr. 5919.

Tilcēna Emma Dāvja m., dz. 1875, Daibes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., mirusi 25.08.56. Lieta Nr. 9493.

Tilcēna Olga Pētera m., dz. 1909, Daibes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 18.04.57. Lieta Nr. 9493.

Tiltabrencis Dāvis Pētera d., dz. 1880, Kampiņas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., miris 1952. Lieta Nr. 6077.

Tiltabrence Alma Dāvja m., dz. 1896, Kampiņas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 24.09.56. Lieta Nr. 6077.

Tīmane Elvīra Dāvja m., dz. 1895, Kausiņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 17.01.56. Lieta Nr. 570.

Vanags Jānis Jāņa d., dz. 1882, Vecrudeņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Tomskas raj., miris 24.07.50. Lieta Nr. 6076.

Vanaga Anna Jāņa m., dz. 1872, Vecrudeņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Tomskas raj., atbrīv. 11.05.56. Lieta Nr. 6076.

Vanags Kārlis Jāņa d., dz. 1884, Vecrudeņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Tomskas raj., miris 06.06.54. Lieta Nr. 6076.

Varens Beta Pētera m., dz. 1883, Stilbes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 03.04.58. Lieta Nr. 6024.

Vārans Dāvis Pētera d., dz. 1879, Atpiļi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., miris 02.03.53. Lieta Nr. 6245.

Vārans Kristīne Jāņa m., dz. 1885, Atpiļi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 10.12.56. Lieta Nr. 6245.

Vegeris Kārlis Friča d., dz. 1900, Bērziņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 18.04.57. Lieta Nr. 4741.

Veģere Marta Pētera m., dz. 1895, Vecveģeri; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., mirusi 05.11.51. Lieta Nr. 8391.

Veģere Marta Friča m., dz. 1904, Vecveģeri; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 19.04.56. Lieta Nr. 8391.

Veģere Kristīne Dāvja m., dz. 1861, Vecveģeri; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., mirusi 1949. Lieta Nr. 8391.

Veģeris Dāvis Dāvja d., dz. 1888, Bukšas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 15.04.57. Lieta Nr. 5831.

Veģere Anna Mārtiņa m., dz. 1900, Bukšas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 15.04.57. Lieta Nr. 5831.

Veģeris Reinis Dāvja d., dz. 1932, Bukšas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 04.04.57. Lieta Nr. 5831.

Veģere Gunta Dāvja m., dz. 1937, Bukšas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 04.04.57. Lieta Nr. 5831.

Vicepa Minna Jāņa m., dz. 1882, Zīlītes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 02.03.57. Lieta Nr. 6032.

Vicepa Alvīne Dāvja m., dz. 1903, Zīlītes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 02.03.57. Lieta Nr. 6032.

Viceps Imants Alvīnes d., dz. 1935, Zīlītes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 02.03.57. Lieta Nr. 6032.

Vicepa Valērija Aleksandra m., dz. 1910, Zīlītes; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 02.03.57. Lieta Nr. 6032.

Vilka Paulīne Dāvja m., dz. 1880, Krujēļi; izsūt. 25.03.49 (Vecpīdolas), Omskas apg. Kaganovičas raj., mirusi 28.03.53. Lieta Nr. 6064.

Viņaude Karlīna Pētera m., dz. 1882, Lāči; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., mirusi 08.05.53. Lieta Nr. 5967.

Viņaude Emīlija Pētera m., dz. 1890, Lāči; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., mirusi 07.02.52. Lieta Nr. 5967.

Vīceps Pēteris Dāvja d., dz. 1866, Vīcepi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., miris 1949. Lieta Nr. 5839.

Vīceps Marija Dāvja m., dz. 1876, Vīcepi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 04.04.57. Lieta Nr. 5839.

Vīceps Jānis Pētera d., dz. 1901, Vīcepi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 04.04.57. Lieta Nr. 5839.

Vīceps Olga Kārļa m., dz. 1908, Vīcepi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 04.04.57. Lieta Nr. 5839.

Vīceps Rota Jāņa m., dz. 1941, Vīcepi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 04.04.57. Lieta Nr. 5839.

Vīceps Ināra Jāņa m., dz. 1942, Vīcepi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 04.04.57. Lieta Nr. 5839.

Vīceps Edīte Jāņa m., dz. 1944, Vīcepi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 04.04.57. Lieta Nr. 5839.

Vīceps Dace Jāņa m., dz. 1946, Vīcepi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 04.04.57. Lieta Nr. 5839.

Volrāts Kristīne Dāvja m., dz. 1891, Naudieši; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 06.03.56. Lieta Nr. 9220.

Zariņa Alma Jēkaba m., dz. 1890, Skrastiņi; izsūt. 25.03.49, Amūras apg. Seriševas raj., atbrīv. 12.05.56, Tomskas apg. Zirjanskas raj. Lieta Nr. 3806.

Zāmuels Kārlis Kārļa d., dz. 1863, Salānieši; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., miris 1952. Lieta Nr. 6133.

Zāmuels Artūrs Kārļa d., dz. 1901, Salānieši; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 04.04.57. Lieta Nr. 6133.

Zāmuels Irma Kārļa m., dz. 1903, Salānieši; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 04.04.57. Lieta Nr. 6133.

Zāmuels Agnese Dāvja m., dz. 1910, Salānieši; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 04.04.57. Lieta Nr. 6133.

Zāmuels Kārlis Artūra d., dz. 1943, Salānieši; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 04.04.57. Lieta Nr. 6133.

Zāmuels Jānis Artūra d., dz. 1948, Salānieši; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 04.04.57. Lieta Nr. 6133.

Ziemane Karlīna Aleksandra m., dz. 1891, Strautmaņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 05.06.56. Lieta Nr. 574.

Zvirbule Anna Kārļa m., dz. 1890, Januļmājas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 12.05.56. Lieta Nr. 3806.

Zvirbulis Pēteris Kārļa d., dz. 1891, Skrastiņi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 12.05.56. Lieta Nr. 3806.

Zvirbulis Jānis Arvīda d., dz. 1937, Januļmājas; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 12.05.56. Lieta Nr. 3806.

Zvirgzdiņa Kristīne Kārļa m., dz. 1867, Kukuri; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 24.11.55. Lieta Nr. 5199.

Zvirgzdiņa Olga Dāvja m., dz. 1888, Kukuri; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 24.11.55. Lieta Nr. 5199.

 

Lit.: http://www.itl.rtu.lv/LVA/dep1941/meklesana41.php