Meži

“… nonāca Trikātas novadā, kur mežu bija maz, bet visnotaļ stiepās tīrumi ar baltiem rudzu rugājiem vai zaļu ziemāju zelmeni, retām bērzu birztalām vai egļu skupsnām. Te ciemu no ciema nešķīra ne meži, ne kalni”. (Jānis Mauliņš)

Tagad Trikātas apvidus ir samērā mežains.

Vislielākais mežs ir Strenču sils, kas ziemeļos stiepjas līdz pat Strenčiem (10 km attālumā). Domājams, ka meža nosaukums cēlies no Strenču pilsētas nosaukuma. Vienu no sila daļām sauc par Buļļa valgumu, domājams, ka tā ir mitrākā sila vieta. Par valgumiem kādreiz mēdza saukt uz smilšu sērēm ierīkotas krautuves, un šis apzīmējums paretam lietots Gauja skreisajā krastā. Turpretī upes labā krasta lielmežos, piemēram, |Gailīšu mājās, šajā vārdā dēvēts neliels sūnu purviņš.

Mežu nosaukumos ir ietverts vārds kalns, kaut arī mežs atrodas samērā līdzenā vietā. Trikātā tādi ir divi. Īpatnējs nosaukums – Āžu kalns. Mežā atrodas mazi pauguriņi, kur dzīvo daudz stirnu. Tāda pati īpatnība piemīt meža nosaukumam – Ķikutkalns. Tautā domā, ka sākumā tur ir apaudzis ar mežu neliels pauguriņš.

Vairāki nelieli meži ir nosaukti māju vārdos, pie kurām tie atrodas – Čakārņu mežs, Ķikutkalns.

 

Āžu kalns

(Āžkalni)

Īpatnējs meža nosaukums Āžu kalns. Mežs atrodas 1 km A no Gaismaskalna. Tajā atrodas daudz mazu pauguriņu, kur dzīvo daudz stirnu (stirnāži).

 

Barons

Atrodas Strenču mežā, braucot pa veco ceļu uz Mežītēm kreisajā pusē. Mednieku dots nosaukums meža posmam.

Rietumu, dienvidrietumu pusē atrodas SIA Latvijas Valsts meži Strenču stādaudzētava.

 

Buļļa valgums

Tā sauc meža gabalu pie Gaujas, Strenču silā. Domājams, ka tā ir mitrākā sila vieta.

Par valgumiem kādreiz mēdza saukt uz smilšu sērēm ierīkotas krautuves, un šis apzīmējums paretam lietots vienīgi Gaujas kreisajā krastā. Turpretī upes labā krasta lielmežos šajā vārdā dēvēts neliels sūnu purviņš.

 

Čakārņu mežs

Atrodas 1,5 km no Trikātas centra pretī Čakārņu mājām. Nosaukums radies no tuvākās mājas nosaukuma. Mežam vairāki īpašnieki – Kuplie, Auniņi, Steģi, Krujeļi.

 

Ķikutkalns

Tāda pati īpatnība piemīt meža nosaukumam – Ķikutkalns. Atrodas 2 km attālumā no Trikātas centra pie Ķikutu mājām (braucot uz Smilteni pār Ķikutu tiltu). Nosaukums no tuvumā esošas mājas vārda. Mežā daudz lapsu alas.

Tautā domā, ka sākumā tur ir apaudzis ar mežu neliels pauguriņš.

 

Medņa stiga

Atrodas Strenču mežā, braucot uz Rušām, Bukšām, Mežītēm. Mednieku dots vārds meža stigai – senāk šeit bijuši medņi.

 

Strenču sils

Vislielākais mežs ir Strenču sils, kas Z stiepjas līdz pat Strenčiem. Domājams, ka meža nosaukums cēlies no Strenču pilsētas nosaukuma.

Strenču silā pie mežsarga Kalniņa mājām nošauti 1905. gada revolucionāri vijciemieši.

Meža gabals pie Gaujas saucas Buļļa valgums, kā arī Gaujas pieteka – Piena atteka.

 

Tumšais kakts

Atrodas 2,5 km no Trikātas centra Strenču silā, ceļa labajā pusē aiz Deduma upītes (apmēram 300 m). Tajā esot vadātājs.