1939-1949

Trikātas pamatskolas absolventi (1939 – 2018)

1. izlaidums - 1939. gads

6-klasīgā pamatskola

Jānis Āķeris Jānis Svika
Kārlis Draulis Pēteris Upīte
Ligita Kušulis Kārlis Vārans
Jānis Ķepītis Arnolds Krūze
Jānis Mežītis Velta Tupmacis
Alberts Spriža

1939

2. rindā centrā skolas pārzinis Daumants Vītols (ar brillēm), no viņa pa kreisi mācītājs Viktors Ozoliņš

Absolv 1939

1939. gada absolventi

2. izlaidums - 1940. gads

6-klasīgā pamatskola

Anna Āķeris  Alfrēds Peka
Rūdolfs Draulis  Harijs Pendriks
 Ērika Eberharts Jānis Puika 
Skaidrīte Gerstenfelds  Jānis Mergins
Velta Grams  Jānis Muižnieks 
Lauma Ielītis  Linards Skrabis 
Elmārs Jansons  Irma Šteinbergs 
Velta Kalniņš Maiga Šteinbergs 
Pēteris Ķepītis Alfrēds Šmits 
Ausma Pabērzs  Vilma Zvirbulis 

3. izlaidums - 1941. gads

ziņu nav

4. izlaidums - 1942. gads 

6-klasīgā pamatskola

Laimonis Buņķis Arnis Kuksis
Arturs Čakārnis Dzidra Limbēns
Biruta Damberga Elmārs Miksītis
Daumants Dedumietis Elza Moris
Ausma Dekmeiers Harijs Rozenbergs
Ausma Jansons Elza Veģēris
Maiga Kaģis Kārlis Veikens
Harijs Krujēlis Paulis Vīgants
Paulis Krujēlis  

5. izlaidums - 1943. gads 

Trikātas tautskola

Brigita Balode Anita Ozole
Vilis Brēža Imants Pendriks
Biruta Damberga Imants Poncius
Dace Damberga Ansis Puzulis
Ausma Dekmeiers Edgars Spriža
Marta Grundis Jānis Spunde
Jānis Kāposts Paulis Vārans
Ēvalds Krūmiņš Ilga Vārtiņa
Harijs Ķepītis Harijs Vīgants
Dzidra Limbēns Irēna Zunde
Elmārs Mergins  

1943

1943. gada absolventi

6. izlaidums - 1944. gads 

Trikātas tautskola

Herberts Brauns Rita Ozole
Ausma Cēbere Ausma Biruta Ozols-Eglīte
Milija Čičevska  Melisandra Biruta Peka 
Rihards Reinholds Eiche  Maiga Plaude 
Rita Ertmane   Skaidrīte Plaude
Kārlis Gerstenfelds  Mirdza Skoste 
Elga Biruta Junkure  Zigmunds Stūrmanis
Ēvalds Voldemārs Krūmiņš Anna Vantere
Biruta Kvante  Valda Vantere
Ausma Laķe Edvīns Veģeris
Ausma Zeltīte Luce Zofija Vizule 
Jēkabs Maldavs

7. izlaidums - 1945. gads

Trikātas pagasta nepilnā vidusskola

Jānis Aunītis

Uldis Balodis

Jānis Bernavskis

Marija Bērziņa

Ilga Brunovska

Inta Drande

Bruno Hemmelis

Maigonis Ielītis

Vilma Junkure

Biruta Kalniņa

Imants Kalniņš

Jānis Kalniņš

Marija Kitājeva

Skaidrīte Krujele

Zenta Krujele 

Biruta Krusts

Andrejs Krūmiņš

Zenta Kukse

Biruta Kvante

Rasma Laķe

Verners Libauers

Mirdza Onkele

Ausma Pelce

Imants Purbērziņš

Gaida Rozenberga

Rita Sēne

Mirdza Skoste

Jānis Širmis

Bruno Vārtiņš

Aivars Ziemelis 

1945

1945. gada absolventi

8. izlaidums - 1946. gads

Trikātas pagasta nepilnā vidusskola

Eleonora Bečs

Baiba Bērziņa

Elza Blaus

Rita Blāķis

Velta Brikmane

Rita Ceriņa

Valija Cilka

Jausma Cukure

Brigita Čakārne

Jānis Daliņš

Rūta Eglīte

Skaidrīte Ēberharte

Ārija Grundīss  

Bruno Hemmelis

Skaidrīte Janīte

Roberts Jērcēns

Ausma Lācis

Laima Lācis

Verners Lotiņš

Aina Melngalve

Kārlis Puika

Egons Spuris

Juta Ventsels

Olevs Ventsels

Jānis Zunde

Tamāra Zvaune 

1946

1946. gada absolventi

9. izlaidums - 1947. gads

7 kl. pamatskola

Jānis Altītis

Voldemārs Altītis

Rita Auga

Inta Bite

Valija Daktere

Skaidrīte Eberharte

Jānis Ielītis

Dainis Krūmiņš

Monta Kuksis 

Ilgonis Kuplais

Jānis Kuplais

Valija Kuzņecova

Oļģerts Libauers

Elga Ozols

Elmārs Spindulis

Jānis Spindulis

Vitauts Strazdiņš

Visvaldis Šterns 

1947

1947. gada absolventi

10. izlaidums - 1948. gads

7 kl. pamatskola

Vija Agruma

Laimons Anuška

Andris Becītis

Velga Bērziņa

Biruta Bite

Uldis Blāķis

Imants Blūmiņš

Arnolds Bogdanovs

Imants Cēbers

Imants Čakārnis

Jānis Dille

Elga Eiche

Jānis Grigors

Valters Hemmels  

Vilma Janīte

Biruta Jansone

Zenta Jērcena

Artis Kalējs

Alberts Kaupe

Alvils Krusts

Rita Kuzņecova

Ērika Kvante

Gunars Levrencis

Nellija Markusa

Dainis Pelcis

Dzidra Preimane

Jānis Spunde

Silvija Strazdiņa  

1948

1948. gada absolventi

11. izlaidums - 1949. gads

7 kl. pamatskola

Smaida Aunīte

Anita Bagātā

Eduards Bandalovskis

Jānis Benders

Elga Beņķe

Imants Bērziņš

Apolonija Bižāne

Uldis Budrichs

Dzidra Dzilna

Biruta Gailīte

Ārija Kastereva

Ēriks Knape

Rita Knape

Dainis Krusts

Rita Kuzņecova

Edīte Lauce 

Bruno Lotiņš

Meta Mežule

Ansis Ore

Roberts Purgalis

Zigmunds Ronis

Brigita Rostoka

Jānis Rozenblats

Jānis Sēne

Kora Sēne

Nellija Spindule

Rita Spunde

Jānis Strazdiņš

Arvīds Veikens

Ērika Zvaune

Ilga Zvirgzdiņa 

1949

1949. gada absolventi